DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Današnju farmersku opremu čme ekipažc nosivosti 6—7 tona, opremljene
hidrauličnim kranom i jakim traktorom. Vitla su opremljena dodatnim
daljinskim upravljačem. Prema tome umjesto dva čovjeka, sada posao
obavlja samo jedan.


Otvorenost šuma u prosjeku je 7 km/1000 ha i siječe se tokom cijele
godine. Pošumljavanje je uglavnom umjetno. Sve su to razlozi, koji bi trebali
upučivati na masovnu primjenu debalnc metode i upotrebu zglobnih
traktora. Međutim u 1970. godini debalna i stablimična metoda izvlačenja je
zastupljena sa svega 11%, a iz godine u godinu je u konstantnom opadanju.


5. STANJE U NAS
U Jugoslaviji su zadovoljavajuće mehanizirani radovi na obaranju i
krojenju drvne mase. Utovarno-istovarni radovi djelomično su mehanizirani,
a na privlačenju još uvijek dominira animalna vuča.


U posljednje vrijeme sve se više uvode zglobni traktori sa zadatkom
privlačenja dcblovine, prvenstveno u oplodnim i dovršnim sječama.


Njihova primjena zahtijeva promjenu tehnologije sječe (debalna, umjesto
sortimentne metode), kraće distance privlačenja i rad kroz veći dio godine.
Dodamo li tome da je u nas uglavnom prirodno pomlađenje i otvorenost
šuma 3,81 km/1000 ha (Savezna privredna komora, Beograd 1969. g.)
vidjet ćemo da zglobni traktor postavlja takove zahtjeve kojima ponekad
nije moguće udovoljiti.


Dok je u brdskim sječama često puta zglobni traktor gotovo nezamjenjiv,
dotle je njegova primjena u nizini vjerojatno diskutabilna.


Na području ŠG »Hrast« Vinkovci, prije 4 godine započela je primjena
malih ekipaža na kombiniranom privlačenju i kraćem transportu prorjednih
masa. Za rješenje privlačenja, oplodnih i dovršnih sječa koriste se već
pune dvije godine velike zglobne ekipaže.


Primjena ekipaža u oba slučaja pokazala se uspješnom. Zadržana je
dosadašnja sortimentna metoda i kompenzirana je slaba otvorenost šuma
(2,92 km/1000 ha), uz ostvarenje punog zaposlenja stroja — kroz cijelu
godinu.


ZAKLJUČAK


Elmia 73 dala je presjek sadašnjeg stanja kao i osnovne pravce razvoja
šumarske opreme. Za nas je posebno važan razvoj male opreme, koja
u našim prilikama treba činiti tzv. šumarijsku mehanizaciju. Potrebno je
kadrovski osposobiti šumarije da budu u stanju koristiti takovu opremu.


Kod teške — i skupe opreme — na privlačenju od sveg viđenog na tom
sajmu može se zaključiti da nama preostaje ozbiljan posao oko utvrđivanja
tehnologije privlačenja: gdje trupac treba vući, a gdje voziti. O tome ovisi
odluka koje od teških strojeva ćemo uključiti u privlačenje drvne mase.


Za processore pak vjerujemo da za sada ostaju za nas samo teoretsko
pitanje.


400