DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 86     <-- 86 -->        PDF

PRVI INTERNACIONALNI SIMPOZIUM
O PROBLEMU BALKANSKE FLORE I VEGETACIJE


Od 8—14. lipnja 1973. godine održan je u Varni — Bugarska Prvi internacionalni
simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije.


Simpozium je organiziralo Botaničko društvo Bugarske uz pomoć
UNESCO-a, a u čast pedesetgodišnjice osnivanja Botaničkog društva Bugarske.
Predsjednik organizacionog komiteta bio je akademik Daki Jordanov,
koji je ujedno bio i osnivač Botaničkog društva Bugarske 1923. godine. Cilj
je simpoziuma bio uočavanje i rasprava problema o balkanskoj flori i vegetaciji,
te je ukupno podneseno oko 70 referata.


Na simpoziumu je učestvovalo 190 predstavnika iz 20 zemalja i to:


I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Austrija
SR Njemačka
DR Njemačka
Danska
Čehoslovačka
Engleska
Finska
4
8
3
2
9
8
3
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Italija
Jugoslavija
Nizozemska
Poljska
Rumunjska
Švedska
Švicarska
1
38
5
10
10
1
3
8. Francuska 1 18. Turska 2
9. Grčka 11 19. SSSR 3
0. Mađarska 7 20. Bugarska 61


Ukupno 56
134


Jugoslaviju su zastupali predstavnici iz SR Bosne i Hercegovine 12, SR
Hrvatske 8, SR Makedonije 3 i SR Srbije 15, tj. ukupno 38.


Simpozium je otpočeo s radom 8. lipnja 1973. u Varni s podnošenjem
referata na četiri obavezna jezika i to: ruski, njemački, francuski i engleski.
Tijekom rada simpoziuma predstavnici SR Hrvatske podnijeli su slijedeće
referate:


1.
Horvatić, S. — Study on syntaxonomic relations of climax communities
in easter-adriatic Karst.
2.
Pavletić, Z. — On the investigation of mosses in Jugoslavia.
3.
Rauš, Đ. — Quercus pedunculata forests in Slavonia.
4.
Trinajstić, I. — The Problem of Glaciation-refuges of evergreenxerotherm
vegetation at the Adriatic coast of the Balkan peninsula.
Nakon trodnevnog zasjedanja, podnašanja referata i diskusija krenulo
se 11. lipnja 1973. na stručnu ekskurziju po Bugarskoj. Ekskurzija je trajala
četiri dana. Domaćini su učesnicima simpoziuma pokazali interesantne
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 87     <-- 87 -->        PDF

objekte s botaničkog i šumarskog gledišta. Pregledali smo vegetacije Eminske
planine, gdje su od drveća bili naročito zapaženi: Acer hyrcanum, FagusOrientalis, Pyrus bulgarica i dr. Na Ajtos gori vidjeli smo njihov vrlo značajan
endem Astragalus aitosensis koji obrasta goleme površine u obliku
manjeg grma. Rodope smo obišli u okolici Bačkova, gdje su oni izgrađeni
od silikatnih stijena pa obiluju s mnogo potoka i vode. Tu su nam osim
ostalog pokazali vrlo interesantnu i zaštićenu biljku Haberlea rhodopaensis,
također njihov endem. U predjelu Beglika ima Botanički institu Bugarske
svoje objekte za istraživanje pa su nam tu pokazali vrlo impozantne šume
smreke (Picea abies).


Na planini Rili smo vidjeli krasno razvijenu šumu molike i smreke
(Pinus peuce + Picea abies) sa uspravnim i do 40 m visokim stablima.


Putujući kroz Bugarsku obišli smo niz gradova poimence: Sofiju, Varnu,
Burgas, Sliven, Plovdiv, Velingrad i mnogo manjih mjesta, koja su u svakom
pogledu, a naročito turističkom vrlo interesantna.


Na kraju želimo istaći da je održani simpozium postigao svoju svrhu u
znanstvenom i stručnom pogledu, a doprinjeo je i međusobnom upoznavanju
i zbližavanju znanstvenika raznih zemalja, pa je time opravdan i izabrani
simbol Simpoziuma, list divljeg kestena (Aesculus hypocastanea), kojega se
svi listići sjedinjuju u jednom centru, kao što i djelovanje svih znanstvenika
svijeta vodi istom cilju — boljoj i sretnijoj budućnosti čovječanstva.


Dr Đuro Rauš