DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 88     <-- 88 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


F. LOETSCH, F. Zöhrer, K. E. Haller (t):
FOREST INVENTORY


(Volume II)


Početkom godine 1973. izašao je iz
tiska drugi svezak opsežnog djela prof, dr
Fritz Loetscha Forest inventory. Cijelo
je djelo nastalo na temelju više od 40
god;na dugog znanstvenog i stručnog rada
prof. Loetscha u Evropi i izvan Evrope
kao i na temelju znanstvenog i stručnog
rada njegovih najužih suradnika u
Institutu za svjetsko šumarstvo u Reinbeku
(SB. Njemačka*) i to Dr K. E.
H a 11 e r a i Dr F. Zöhrera. Prvi svezak
dovršen u suradnji s Hallerom
izašao je iz tiska 1965; drugo izdanje tog
sveska ugledalo je svjetlo dana u godini
1973.


Oba sveska djela što ga predoč´ijf´m-´
obuhvaćaju preko 900 stranica tiskanih na
papiru za umjetni tisak, s ukupno 239 slika
i 97 tabela. Više je priručnik nego li
udžbenik. Odlikuje se sveobuhvatnošću,
preciznošću, trudom autora za jasnoćom
i visokom znanstvenom razinom u pristupu,
razmišljanju i rješavanju metodičkih,
matematskih, instrumentalnih i organizacionih
problema u vezi s inventurom šuma.
Samo u sada izašlom drugom svesku
oslonili su se autori na oko 1100 citiranih
radova novijeg i starijeg datuma iz cijeloga
svijeta.


Djelo je namijenjeno stručnjacima šumarstva
koji se bave problemima inventure
šuma kako u području prirodnih i
umjetno uzgojenih šuma umjerenih regija
tako i u području tropskih i borealnih
šuma.


Užoj dendrometrijskoj problematici posvećeno
je u drugom svesku 238 strana,
tj. nešto više od četvrtine ukupnog prostora
obaju svezaka.


Cijela zgrada Inventure šuma, kako ju
je konstruirao prof. L o e t s c h, sadrži uz
dendrometrijsku bogato iznesenu odnosnu
problematiku matematske statistike, fotogrametriju
i fotointerpretaciju u šumarstvu,
pa zatim šumarsku geodeziju, obra


* Bundesforschungsanstalt für Forstund
Holzwirtschaft, Abteilung für Forstinventur.
du podataka, te posebno probleme metoda
uzorka i na kraju razmatranja o planiranju
i uspješnosti te razmatranja o terenskim
kontrolama u vezi s inventurom
šuma.


Drugi svezak sadrži na prvom mjestu
tematiku o prikupljanju podataka terestričkim
mjerenjima i opažanjima. Govori
se najprije o principima mjerenja u širem
smislu te jedinicama mjera, pogreškama
mjerenja i opažanja. Slijedi šumarska
geodezija pa poglavlje o mjernim informacijama
koje se odnose kako na pojedinačna
dubeća stabla tako i na niže i
više površinske kategorije šumskih asocijacija.
U tom opsežnom poglavlju govori
se iscrpno o identifikaciji vrsta drveća s
gledišta inventure šuma u raznim regijama
svijeta, o prsnom promjeru, dotično
opsegu i temeljnici debla, distribuciji prsnih
promjera u stabalnim skupinama s rezultatima
istraživanja o definiranju strukturnih
tipova šuma matematskim funkcijama.
Nadalje je riječ o instrumentima i
metodama mjerenja prsnog promjera i
opsega te promjera u nedohvatnim visinama
debla. Posebno mjesto zauzimaju
optičke promjerke (Wheeler, Cajanus.
Bitterlich i drugi).


Razmatranja o kori, i to o određivanju
njene zapremine i težine, razmjerno su
opsežna.


Daljni bitni dendrometrijski elemenat
je visina stabala. Tu autori najprije definiraju
visinu stabala da bi zatim prikazali
instrumente i metode za mjerenje.
Posebno se predočuju različiti pojmovi
srednjih visina stabalnih skupina. Dalje
se u tom dendrometrijskom dijelu detaljno
tretira oblik debla pa zatim određivanje
zapremine i to kako oborenih debala
i drva u složajevima tako i dubećih stabala,
sastojina i viših površinskih kategorija
po dosada poznatim metodama.


Slijede razmatranja o ustanovljivanju
težine drva u složajima, i hrpama te drva
oblovine, pa načini procjena kvalitete
drva.


Što se tiče određivanja prirasta Loetsch
ne posvećuje toj dendrometrijskoj veličini
toliko prostora kao neki drugi autori (npr.


M. Proda n). Smatra da se u prošlih 10
do 20 godina bitno promijenio ne samo
koncept potraj nog šumskog gospodarenja
nego, također, i principi uređivanja šuma
uopće i to kako u vezi s porastom ure