DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 89     <-- 89 -->        PDF

đajnih radova tako i u vezi s problemima
koji se javljaju primjenom sve veće
mehanizacije u šumarstvu. Smatra da nekoliko
uzastopnih periodičnih inventura
šuma QOvoljno pokazuju promjene drvne
mase te da je taj trend prirašćivanja dovoljna
informacija za daljnje planiranje
godišnjih sječa.


Prirast i tehnika mjerenja prirasta prsnog
promjera, temeljnice, visine, drvne
zapremine i krošanja pojedinih stabala te
prirast sastojina i viših uređajnih površinskih
kategorija razrađeni su na 28 stranica.


Na poglavlje o prirastu nadovezuju se
teme u vezi s konstrukcijom prirasno-
prihodnih tablica, s osvrtom na zahtjeve
koji se postavljaju na te tablice kao i u
vezi s njihovom, primjenom u inventuri
šuma.


Autori su se ukratko osvrnuli i na
procjenu i kartlranje šumskih staništa
kao i na probleme inventure infrastruktura
(gustoća cesta ili vodenih tokova,
postojeće avionske piste, veća naselja,
mogućnosti opskrbe hranom, postojeći medicinski
centri, telekomunikacije itd.).


Nije izostao ni kratak prikaz (na četiri
strane) o prikupljanju podataka (inventuri)
;´z šuma u vezi s društvenom (rekreacijskom
i drugom) ulogom šume te u vezi
sa zaštitom čovjekove okoline.


Na vrlo zoran način su prikazane metode,
pribori i instrumenti u vezi s obradom
podataka s nekoliko instruktivnih
primjera. Ukratko su prikazana sredstva
za ručnu obradu da bi se zatim dalo više
mjesta mehaničkoj obradi podataka (uz
pomoć bušenih kartica), te elektronskoj
obradi uz pomoć različitih metoda davanja
ulaznih podataka (bušene kartice, papirnate
perforirane trake, te magnetske
trake dotično plastične trake s magneti


ziranim slojem). Tu je ukratko govora i


o programiranju za elektronsku obradu
podataka te sistem sporazumijevanja s računalima
(»jezik« za programiranje).
Šesto poglavije je posvećeno opažanjima
metodom uzorka. Iscrpno i svestrano
su razmatrani oblik i sistem prostornog
rasporeda članova uzorka, problem uzorka
u vezi s rubnim stablima, svrsishodan izbor
oblika i veličine članova (statističkih
jedinica tj. primjernih ploha) uzorka.


Posebno je poglavlje posvećeno izmjerama
statističkom metodom pomoću uzorka
bez primjernih ploha (Bitterlichov
o m metodom, te metoda Hirate s opisom
Bit. terlichova telerelaskopa) u
kojem se nalaze na deset stranica opisane
metode inventura mjerenjem udaljenosti
stabala, naročito u vezi s metodom »point-
tree distances«, pri čemu se za inventuru
broja stabala N po ha upotrebljavaju
udaljenosti stabala od slučajno, dotično
sistematski, odabranih »primjernih točaka
« u sastojini. Poglavlje završava prikazom
inventure pomlađenih šumskih površina,
dotično kultura.


O metodama inventure drvnih masa uz
pomoć uzorka određenog ždrijebom po
principu nejednake vjerojatnosti koji je
prikazan u 8 poglavlju bilo je riječi već
u Šumarskom listu, Zagreb 1971, 9—10.


Gradivo drugog sveska završava interesantnim
razmatranjima o planiranju te
uspješnosti radova na inventuri šuma pa


o terestričkim kontrolama radova što je
sve s organizacione točke gledanja dobrodošla
materija.
Oba sveska Forest Inventory čine zaokruženu
cjelinu koja se u tom obliku
prvi puta predaje svjetskoj šumarskoj
javnosti, a zaslužuju najbolju preporuku.


Z. Tomašegović