DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Preliminarna studija o stupnjevima oštećenja
i rastu drveća. U dvije parcele običnog
bora, gdje je 1966. godine provedeno
kemijsko suzbijanje borovog savijača,
unesene su 1967. god. kolonije crvenog
mrava Formica lugubris Zett. Kolonije
su se održale i naselile susjedna područja
u gustoći od 5 gnijezda po hektaru.
Populacija borova savijača koja je izbjegla
kemijsko tretiranje 1966. godine, umjesto
da poraste, idućih se godina smanjivala.
1971. godine borovi obadviju parcela
ostali su pošteđeni od šteta, što treba
pripisati predatorskoj aktivnosti mrava.


Purroy, F. J.: Zajednice ptica koje
se gnijezde u pirinejskoj šumi obične jele
(Abies alba L.). Istraživanja su se vršila
na četiri lokaliteta u jelovim šumama Pirineja.
Pomoću metode transekta dobiveni
su indeksi abundancije raznih vrsta. Dominantne
su vrste Regulus regulus, Parus
ater, Regulus ignicapillus, Erithaceus nubecula,
Troglodytes troglodytes i Fringilla
coelebs. Analiziran je i utjecaj šumskih
radova na avifaunu.


R e y, J. M.: Sistematika i rasprostranjenost
smedc voluharice Clethrionomys glareolus
Schreber, 1780 (Mammalia, Rođentia)
na Iberijskom poluotoku, te opis jedne
nove podvrste: Clethrionomys glareolus
bernis:, Iberijskog sistema. Iberijski
poluotok nastanjuju tri podvrste Clethrionomys
glareolus: Clethrionomys glareolus
glareolus, koja doseže oblast Biskaje i Navare,
pokazuje karakterističnu obojenost
u odnosu na srednjoevropske vrste. Clethrionomys
glareolus vasconiae iz Pirineja
i privremeno iz Kantabrijskog gorja. Ovaj
provizorni karakter kantabrijskih primjeraka
posljedica je nekih biometričkih
i kromatskih karakteristika u odnosu na
pirinejske primjerke. Clethrionomys glareolus
bernisi, nova podvrsta iz sjever


nog dijela Iberijskog gorja sa intermedijarnim
karakteristikama između glareolus
i vasconiae. Izgleda da se rasprostranjenost
smeđe voluharice u Španjolskoj poklapa
s područjem fagetuma uz preferenciju
prema šumama na neravnim terenima
s obilnim slojem grmlja. U nekim planinskim
regijama nastanjuje skeletna tla,
a samo na katalanskoj sredozemnoj obali
pojavljuje se u garigima. Rasplođuje se od
ožujka do listopada uz prosječno 4,1 embrona
po ženki.


Montoya, R.: Raznvšljanja pred slikama
Jana Brueghela de Veloursa. Autor
komentira veoma izraženi realizam nekih
slika Jana Brueghela de Veloursa, koje se
nalaze u muzeju Prado u Madridu. Između
biljaka i cvijeća koje slika Brueghel
mogu se otkriti insekti, kao u prirodi, veoma
vjerno prikazani. Na ovim slikama
slikar pokazuje kako se, promatrajući krajobraz,
mogu analizirati elementi od kojih
je ovaj sastavljen i kako se zatim mogu
integrirati u cjelinu, da bi se tako moglo
percipirati ono čime krajobraz odiše.


Drugi sastanak radne grupe O. I. L. B.


S. II. O. P. za integralnu borbu u mediteranskim
šumama. U mjestu Malaucene
(Francuska) održan je od 26. do 29. listopada
1971. godine drugi sastanak radne
grupe za integralnu borbu protiv štetnika
u borovim šumama Sredozemlja Međunarodne
organizacije za biološku borbu, Regionalne
sekcije zapadnog palearktika.
Sudjelovalo je 36 specijalista iz 5 zemalja:
Španjolske (2), Francuske (30), Italije
(2), Portugala (1) i Tunisa (1). Svrha je
sastanka bila da omogući razmjenu ideja
i rezultata između svih specijalista zainteresiran
h za borovog četnjaka, kako bi
se odredile smjernice za daljnja istraživanja.
I. Mikluš