DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 96     <-- 96 -->        PDF

dviju institucija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
FRAN KUŠAN ostaje sve do svoje prerane smrti.


Počevši od studentskih dana KUŠAN je cijeli svoj život posvetio znanstvenom,
nastavnom i stručno-poularnom radu iz botaničkih oblasti i u
svim tim aktivnostima postigao zapažene rezultate i priznanja.


U početku svoje znanstvene djelatnosti posvetio se proučavanju iišaja
u Jugoslaviji, kojima se do tada nije nitko specijalno bavio. Rezultate istraživanja
u raznim krajevima naše zemlje i sa specijalizacije kod istaknutoga
svjetskog lihenologa Dr A. Zahlbrucknera u Beču, sažeo je u dvadesetak
radova o flori i vegetaciji lišajeva i objavio u raznim domaćim i inozemnim
znanstvenim časopisima. Svoj 10-godišnji lihenološki rad zaokružio je prikazom
svih do sada poznatih Iišaja, u zasad nedostignutom djelu »Prodromus
flore Iišaja Jugoslavije« (1953. god.).


Kao dugogodišnji nastavnik botanike za farmaceute KUŠAN se bavio
posebice proučavanjem i popularizacijom ljekovitog bilja, koje je prikazao
u tri veća djela i u preko 15 stručnih i popularnih prikaza. U vezi s tim
zanimljiva su i njegova proučavanja alelopatskih odnosa među nekim biljkama.


Osnovna preokupacija F. KUŠAN-a bila su eksperimentalno-sistematska,
fitogeografska i ekološka istraživanja viših bilina, između kojih njegovu osobitu
pozornost privlače pionirske i rijetke planinske biljke i biljne grupacije.
U tom radu najviše se zadržavao na Dinarskim planinama (Dinara, Kamešnica,
Troglav, Mosor, Biokovo, Velebit), rjeđe zalazi i u ostale krajeve Jugoslavije,
a proširuje svoje komparativne studije i na neke planine u Poljskoj
(god. 1958.) i Grčkoj (god. I960.). U obradi pojedinih biljnih svojti
uvijek je nastojao proniknuti i objasniti biološki smisao postanka, razvitka i
međusobnih odnosa pojedinih biljaka i biljnog pokrova u cjelini, ne prihvaćajući
pri tom neke fitosociološke postavke i gledišta. Između biljnogeografskih
radova ističu se opis vegetacije planine Kamešnice, iscrpna monografska
rasprava »Biljni pokrov Biokova« i posljednja tiskana studija iz ove oblasti
»Funkcija sutjeski i prijevoja u florogenezi Dinarida«.


U sklopu djelatnosti d na poticaj bivšeg Odsjeka za ekologiju i tipologiju
šuma Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, KUŠAN je god. 1966. pristupio proučavanju flore Medvednice te
morfološko-sistematskom istraživanju bukve u njenim različitim zajednicama
graničnih krajeva Hrvatske.


Osobitu komponentu u dugogodišnjem radu F. KUŠAN-a predstavlja smišljeno
podizanje i uređenje posebnih botaničkih vrtova. Osnivao ih je i brižno
održavao, usporedno s opisanim florističkim i fitogeografskim istraživanjima
Dinarida, radi komparativnih morfološko-sistematskih proučavanja pojedinih
biljnih svojti, za praktične i nastavno-popularizacijske svrhe i potrebe. Nadovezujući
se na radove u Pokusnoj stanici za ljekovito bilje Filozofskog
fakulteta smještenoj na Volovčici, KUŠAN osniva i dva planinska botanička
vrta: god. 1938. na Medvednici (koji je na žalost zapušten za vrijeme rata)
i godine 1967. u Modrić docu podno Zavižana u sjevernom Velebitu. Po
originalnosti koncepcije, biljnom inventaru, opsegu istraživanja i mnogostrukoj
namjeni postao je svjetski poznat Botanički vrt ljekovitog bilja Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta u Zagrebu, kojeg je KUŠAN započeo stvarati
1947. godine. Od dana osnutka KUŠAN, sa svojim suradnicima, deceni


414