DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1973 str. 97     <-- 97 -->        PDF

jima je neumorno sabirao i dopremao živi biljni materijal u taj vrt i obavljao,
osim istraživanja, svakodnevno i najteže poslove oko njegova održavanja
i uređenja. Na to ga je silio poziv istraživača, pedagoga i popularizatora
prirode. Ali, osim tog, ne želeći to priznati kao da je htio donesti, uzgojiti
i na dohvatu sačuvati barem dijelić onoga raskošnog bogatstva "i raznolikosti
naše samonikle flore, do koje na njenim prirodnim staništima u poznijim
danima života više neće moći doprijeti.


Rijetki su znanstvenici koji su poput profesora KUŠAN-a znali i htjeli
rezultate svojih istraživanja i bogato iskustvo tako neposredno i znalački
popularizirati te pružiti ljudima u svakodnevnom životu. Ta osobina i vrlina
pokojnog profesora nalazi pun izraz u njegovim dugotrajnim poslovima oko
osnutka i korišćenja botaničkih vrtova, tretmanu ljekovitoga, ukrasnog i
ostalog bilja, zaštite biljnog svijeta i cjelokupne prirode. F. KUŠAN bio je
izraziti protivnik statične sterilne zaštite prirode, osnovane na prekobrojnim
(nepoštivanim) zakonskim rješenjima i zabranama — a odlučni pobornik
dinamične i efikasne edukativne zaštite, koja danas prerašćuje u široko
shvaćenu zaštitu čovjekove okoline.


Povezano s preduzetom djelatnošću i zadacima Botaničkog zavoda i vrta,


F. KUŠAN je, sa svojim dugogodišnjim suradnicima, pristupio izdavanju
povremene ali vrlo aktuelne i vrijedne zavodske publikacije »Informationes
botanicae«. Osobitu aktivnost razvija u zamjeni biljnog sjemena s mnogim
botaničkim vrtovima u svijetu putem vlastitog kataloga »Delectus seminum«,
koji izlazi redovito svake godine. Pokojni profesor bio je voditelj ili član komisija
za nekoliko doktorskih disertacija i magistarskih radova, a u više
navrata biran je za dekana ili prodekana svoga matičnog fakulteta.
Za vrijeme svog 40-godišnjega požrtvovnog, plodnog i raznovrsnog rada
KUŠAN je u različitim domaćim ili stranim časopisima objavio mnogobrojna
znanstvena i stručna djela, referate, stručno-popularne članke, putopise,
recenzije i slične priloge. Većina od njih se odlikuje toliko originalnim sadržajem
i stilom te aktuelnom problematikom, da je teško izdvojiti radove,
koji ne bi bili važni i dobrodošli šumarima-biolozima u znanstvenom radu te
pri rješavanju paktičnih zadataka koji se u današnjim zbivanjima pred njih
postavljaju. Zato dajemo cjelokupni popis evidentiranih publikacija profesora
F. KUŠAN-a.


KRONOLOŠKI PREGLED ZNANSTVENIH. STRUČNIH, STRUCNO-POPULARNIH
I OSTALIH PUBLIKACIJA PROF. DR FRANA KUŠANA


1.
Predradnje za floru lišajeva Hrvatske. I izvještaj. — Acta botanica, III: 1—40,
Zagreb 1928.
2.
Prirodoslovna istraživanja sjevernodalmatinskog otočja. I Dugi i Kornati. Lišaji.
— Prirodosl. istraž. Kr. Jugosl., 16: 159—162, Zagreb 1930.; Bull, intern, de
1´ Acad. Yougoslave, 24: 45, Zagreb 1930.
3.
Neue Beiträge zur Flechtenflora des kroatischen und dalmatininschen Küstenlandes.
— Acta botanica, V: 18—47, Zagreb 1930.
4.
Liehen islandicus (Cetraria islandica (L.) Ach.) u Jugoslaviji. — Vjesnik Ljekarnika,
12: 1—8, Zagreb 1930.
5.
Istraživanje flore i vegetacije lišajeva sjeverozapadnih crnogorskih planina. —
Ljetopis Jug. akad., 44: 139—146, Zagreb 1931.
6.
Adnotationes ad floram Lchenum Bosnae et Hercegovinae. — Acta botanica,
VI: 1—18, Zagreb 1931.