DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


STUDENI — PROSINAC


KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA
O NAJPOVOLJNIJIM RAZMACIMA SADNJE OBIČNOG BORA
(PINUS SILVESTRIS L.) I AMERIČKOG BOROVCA (PINUS
STROBUS L.) U INTENZIVNIM KULTURAMA


Mr ing. STEVO ORLIĆ,


Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko


1. UVOD
Dugi niz godina gusta sadnja u kulturama četinjača bila je opća praksa.
Osnovni razlog za takav način rada bio je »oponašanje prirode«, s ciljem da
se čim prije postigne stvaranje sklopa. Smatralo se da gusta sadnja pozitivno
utječe na visinski prirast i čišćenje debla od grana i dr.


Posljednjih decenija u velikom broju zemalja javlja se tendencija za
povećanjem početnih razmaka sadnje u kulturama četinjača, a glavni razlozi
su: nedostatak dovoljne količine kvalitetnog sadnog materijala, nagli porast
direktnih troškova oko osnivanja intenzivnih kultura, intenzivniji debljinski
prirast.


Problem razmaka (gustoća) zainteresirao je šumare istraživače pred više
od sto godina. Tako su u Njemačkoj prvi egzaktni pokusi osnovani početkom
druge polovice 19. stoljeća (7). Rezultati ovdh pokusa i danans služe za diskusiju
o ovoj problematici. Osvrćući se na problem razmaka, Krame r (7) u
svom radu kaže da su, uzevši u obzir sve faktore, izgleda, povoljniji širi razmaci
sadnje u ekonomskom pogledu i biološkoj stabilnosti sastojine. U vezi
s tim, on za običan bor i običnu smreku preporuča 3.000 do 4.000 biljaka po
ha (za područje sjeverne i srednje Njemačke), dok se na suhim staništima
može ići i ispod tog broja.


U SSSR-u prvi pokusi s različitim početnim razmacima sadnje u kulturama
običnog bora osnovani su već 1879. godine (10). Nakon višekratnih periodičnih
mjerenja pokazalo se da povećanje gustoće konstantno snižava srednji
promjer sastojine i da se veći stupanj gustoće u mladosti pozitivno odražava
na srednju sastojinsku visinu, a iza 50. godine negativno.


Posljednjih decenija u svijetu se vrše opsežna istraživanja u vezi s razmacima
sadnje. Samo da spomenemo neke autore: S. J0rgensen (4), P. A.