DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 50     <-- 50 -->        PDF

se prije uginuća stabla javlja sušenje donjih grana, a ponekad pored donjih
grana i cijela krošnja se posuši, a nova krošnja se javlja iz novoistjeralih
izbojaka iz jačih grana obično bliže vrha stojećih na stablu. Ovakva stabla
se u toku vegetacije osuše. No na nekim stablima nema pojave tamnih mrlja.
Za sva stabla je karakteristično naglo propadanje — truljenje drveta. Bjelika
je već kod samog sušenja u većini trula, a trulež se intenzivno širi i na srž.
Gotovo svuda gdje ima jasena u smjesi sa hrastom, jasen izgleda pun vitalnosti
s lišćem tamnozelene boje.


Što je uzrokom ovog sušenja? Neki kolege na terenu primjetili su, da
se jače sušenje pojavilo kada su u sastojmama izvršene sječe, (jače prorjede
s vađenjem zrelog jasena) ili su nastale jače štete od oluja. Jednom
riječju, kada nastaje veći priliv svijetla u sastojinu uz prisustvo jačeg otpadnog
materijala (grana) koji se ne može na vrijeme odstraniti iz sastojine.
Zatim, da se jače sušenje javlja poslije napada insekata i pepelnice. Neki
to dovode u vezu, da je melioracijom, pogotovo zadnjih 10 godina, vrlo spušten
nivo podzemne vode, a osim toga se javlja veliko kolebanje nivoa podzemne
voue, kako u toku godine tako i u odnosu jedne prema drugoj godini,
što djeluje na opću oslabljenost hrasta koja uz druge nepovoljne uvjete dovodi
do potpunog sušenja hrasta.


Ovo nisu tvrdnje, već letimično uočene pojave i reakcije praktičara na
terenu. Kako sam zadužen za uzgoj u Gospodarstvu, krećem se u cijelom
području ovog bazena i dok bi se za neke slučajeve moglo reći da su uzrok
gusjenice, kao što je sušenje u Zapadnoj Kusan, 29 odjel, to većina sušenja
ne može se podvesti pod nijedan od ovih uzroka kao presudan. Sušenje u
ovom bazenu nije identično sušenju u Žutici ili uopće u šumama koje plavi
Sava, jer je ovaj bazen zaštićen od svih voda, a osim toga sušenje se javlja
i na gredama (uzvišenim mjestima), koje nikakve vode ne plave.


Moje je mišljenje, da je uzrok sušenju hrasta kompleksan i da na tom
problemu trebaju učestvovati ekipe stručnjaka duži niz godina upornim promatranjem
i izučavanjem ekoloških prilika staništa i tek zajedničkim radom
možda će biti moguće otkriti uzrok sušenja hrastu. Mislim, da je stanje
alarmantno, jer se dnevno srećem na terenu s divovima elitnih stabala hrasta
dominantnih furnirskih stabala bez ikakve ugroženosti, a ipak su se posušila,
bez ikakvog na oko vidljivog uzroka. Upravo dobivam utisak da je
ugrožena ova vrsta, istina u starijim sastojinama, kao nedavno brijest, koji
je gotovo već nestao.


Držim, da bi nadležni naš Sekretarijat za šumarstvo i Poslovno udruženje
u zajednici s Institutom za šumarska istraživanja i Šumarskim fakultetom
pokrenuli akciju za pronalaženje uzroka ovom sušenju, kako nam ne bi
nestala u cijelom svijetu poznata vrsta slavonskog hrasta. Ovo sušenje prelazi
okvire lokalnog značaja.


Marko Cvitić, dipl. ing. šum. i ecc.