DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Pozdravljam podsekretara Sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i druge drugove
iz republičkih i saveznih organizacija. Pozdravljam sve savezne poslanike i
republičke zastupnike.


Pozdravljam sve radne organizacije — šumskih gospodarstava, a posebno


njihove radnike, učesnike u današnjem natjecanju, kojima želim mnogo


sportske sreće u napornoj i fer borbi.


Pozdravljam predstavnike štampe, radija i televizije koji prate ovo naše


natjecanje. Pozdravljam predstavnike zdravstvene službe, vatrogasne službe,


Sekretarijata javne sigurnosti i druge.


Pozdravljam sve građane koji svojim prisustvom uveličavaju ovo 10. na


tjecanje šumskih radnika SR Hrvatske.


Ovom prilikom samo u nekoliko pokazatelja prikazat ću stanje u šumsko


privrednom poduzeću »Slavonska šuma«.


Ukupan fond šuma iznosi 34.000.000 m3, a godišnje se sječe 745.000 m3
brutto drvne mase, pošumljava oko 750 ha godišnje, provodi njegu šuma
na oko 7.000 ha i redovna zaštita šuma sa direktnim intervencijama protiv
štetnika i bolesti na oko 6.000 ha, ne računajući tu jače gradacije štetnika,
uređuje se godišnje oko 21.000 ha.


Sječivi etat iznosi 74% od prosječnog godišnjeg prirasta.
Cijela »Slavonska šuma« ostvaruje ukupan prihod od 237.000.000 din, u
kojem su troškovi poslovanja 48´%, a dohodak 52%, odnosno osobni dohoci
iznose 41% od ukupnog prihoda.
U ukupnoj proizvodnji »Slavonske šume« eksploatacija drveta sudjeluje
sa 74%, dok uzgoj šuma sa rasadničkom proizvodnjom iznosi 11%, a vlastito
građevinarstvo i transport iznose 13%.
U čitavom poduzeću je uposleno 2657 radnika. Prosječan osobni dohodak
iznosi 1.751 din. Prosječni osobni dohoci SR Hrvatske iznose 1.749 din, neprivrede
u Republici 1.893 din, privrede 1.705, elektroenergije 2.235, drvne
industrije 1.391, a prosjek šumarstva Republike 1.648 din/radnik.
Za prostu reprodukciju se izdvaja oko 29,000.000 din, od čega se troši
za obnovu i održavanje šuma 5,600.000 dinara, za njegu šuma oko 11,000.000
din, za uređivanje šuma 1,500.000 din, zaštitu šuma 1,370.000 din i rasadnike
1,870.000 din.
Dozvolite, da iznesem i nekoliko osnovnih podataka o Šumskom gospodarstvu
Slavonski Brod.
šumsko gospodarstvo Slavonski Brod osnovano je 1959. godine, kao samostalno
poduzeće od četiri šumarije, koje su tada djelovale kao ustanove,
osnovane od strane Kotarskog Narodnog odbora Slavonski Brod. Po osnivanju
poduzeća osnovan je i pogon za transport i mehanizaciju i tako je poslovalo
do 1. siječnja 1970. godine, a od toga dana u postupku integracije spajanjem
postalo je samostalna organizacija udruženog rada — pravna osoba


— udružena u Šumsko privredno poduzeće »Slavonska šuma« Vinkovci.
Od donošenja Ustavnih amandmana u 1971. godini pa do danas, radnici
svih dijelova ovog poduzeća počeli su da ih provode, a posebno amandmane
XXI, XXII i XXIII Saveznog Ustava i amandmane VI i VII Ustava SR Hrvatske.


470