DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Radnici ŠPP »Slavonska šuma« na zborovima koji su održani u travnju
1972. godine, osnovali su OOUR-a.
U svibnju 1972. godine u Vinkovcima je između OOUR-a potpisan samoupravni
sporazum o ponovnom udruživanju u ŠPP »Slavonska šuma«.


Međutim, kako organiziranje OOUR-a i uređivanje međusobnih odnosa
predstavlja izvanredno značajan zadatak, koji zahtijeva solidne analize i
pripreme, što je još u toku 1972. godine konstatirano, sadašnja unutrašnja
organizacija u »Slavonskoj šumi« predstavlja prelaznu fazu u težnji ka savršenijoj
organizaciji — baziranoj na drugoj fazi ustavnih promjena, dakle
Ustava SFRJ i Ustava SR Hrvatske.


U skladu s tim, preuzeta je i obaveza da se u toku 1973. god. utvrdi prijedlog
nove organizacije, vodeći računa o osiguranju potrajnosti gospodarenja
šumama kao i o relativnoj stabilnosti stvaranja dohotka i sigurnosti zaposlenja
radnika.


Površina Šumskog gospodarstva Slavonski Brod iznosi 24.616 ha. Od
te površine na obraslu otpada 85%, a ostalo (čistine, vodotoci, neplodno,
putevi) 15% uključujući i pašnjake, koji su dobiveni od Skupštine općine.
Šumovitost naše Općine izražena u procentima iznosi 23%.


Šumsko gospodarstvo prostire se na južnim obroncima »Dilj Gore« —
brdski dio, gdje imamo 5 gospodarskih jedinica ili 57%, te u nizinskom dijelu,
uz rijeku Savu i do početka brdskog dijela 6 gospodarskih jedinica ili
43% od ukupne površine. Diljske šume predstavljaju uglavnom suvisle komplekse,
dok šume u nizini manje ili veće enklave unutar poljoprivrednog
zemljišta. Nadmorska visina najniža je 86 metara, a najviša 471 metar. Teren
na kojem se sada nalazimo je 136 metara nadmorske visine.


Drvna masa procjenjena je ma 2,800.000 m3 drvne mase ili 150 m3 na ha,
procjenjena vrijednost drvne mase iznosi oko 78,000.000 dinara.


Godišnji etat je 74.000 m3 brutto drvne mase, od čega na glavni prihod
otpada oko 70%. Godišnji prirast je ustanovljen 79.000 m3.


U održavanje šuma, tj. na pošumljavanju, njezi, zaštiti i uređivanju šuma,
ulagali smo prosječno godišnje 750.000 din, što po jednom ha nizinskih
šuma iznosi oko 40,00 dinara vlastitih sredstava. Godišnje pošumljavamo
126 ha, pretežno sa četinjačama u brdskom dijelu, te listačama u nizinskom
dijelu. Njega mladih sastojina i čišćenje vrši se na površini 576 ha. Posebna
je pažnja u proteklom razdoblju bila posvećena proširenoj biološkoj reprodukciji
— podizanju brzo rastućih vrsta (topole i četinjača) te je na vanšumskim
površinama, uglavnom na ranijim pašnjacima i drugim neplodnim
zemljištima ili manje plodnim površinama, podignuto 1747 ha zasada intenzivnih
vrsta drveta. Ulaganja u ova podizanja ukupno su iznosila 5,200.000
din, odnosno po jednom ha oko 3.000 din direktnih troškova. Vlastita sredstva
u biološke investicije iznose 80%.


Pored bioloških investicija Gospodarstvo je ulagalo i u slijedeće:


— građevinske objekte 1,600.000 din.
— opremu i mehanizaciju 5,300.000 din.
— šumske komunikacije 5,990.000 din.
— otkup zemlje 480.000 din.