DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U spomenute investicije godišnje se prosječno ulagalo jedan milion pet
stotina pedeset tisuća dinara. Ovdje smatramo za vrijedno istaći, da su od
uloženih sredstava vlastita 70%. Isto tako, u proteklom razdoblju izgrađeno
je 83 km ceste, koje nisu isključivo šumske, nego većim dijelom služe i za
javni saobraćaj. Otvorenost naših šuma iznosi oko 3,6 km na 1000 ha, što
niti izdaleka ne zadovoljava potrebe.


Svakako da su ulaganja u tehničku opremu imala ogroman značaj, ne
samo na potpunu izmjenu tehnologije proizvodnje, već i na znatno povećanje
produktivnosti.


Rad na sječi je potpuno mehaniziran, dok je privlačenje drvne mase,
većim dijelom mehanizirano i animalna vuča svedena na minimum i to
uglavnom kod prostornog drveta.


Ukupan prihod u 1972. godini ostvaren je 19,500.000 din ili po radniku
sa 59.500 din, što je za 25% ispod republičkog prosjeka, a 21% ispod prosjeka
ŠPP »Slavonska šuma«.


Dohodak je ostvaren sa 11,500.000 din ili po radniku 33.500 din, što je
za 13% niži od republičkog prosjeka, a 15% od prosjeka ŠPP »Slavonska
šuma«.


Amortizacija i fondovi ostvareni su za 4,300.000 din ili po zaposlenom oko


13.000 din, što je za 7% niže od republičkog prosjeka, a 18% od prosjeka
ŠPP »Slavonska šuma«.
Ovi pokazatelji dovoljno uvjerljivo govore, da se trebaju uložiti još veoma
ozbiljni napori da se dohodak po zaposlenom podigne i kroz to osiguraju
bolji životni uvjeti radnika. U prošloj godini ostvaren je prosječan
osobni dohodak po radniku 1.784 din ili za 5% niže od prosjeka ŠPP »Slavonska
šuma«, a 8% viši od prosjeka šumarstva u SR Hrvatskoj. Gospodarstvo
zapošljava u stalnom radnom odnosu 272 radnika od čega su sa VSS 14.
sa srednjom 22 radnika.


Ulaganja, koja je Gospodarstvo vršilo u modernizaciju proizvodnje poboljšanja
uvjeta života i rada radnika u neposrednoj proizvodnji i ulaganja
u njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, imala su veoma značajan uticaj
ne samo na znatan porast pokazatelja kretanja proizvodnje, već je to
bio i veoma značajan faktor za uvođenje i razvoj samoupravnih odnosa u
šumarstvu — grani koja se u mnogo čemu razlikuje od ostalih privrednih
djelatnosti.


Na kraju želim da ovaj plemeniti susret šumskih radnika protekne u drugarskoj
borbi, da pokažete svoje znanje i umješnost u primjeni suvremene
tehnike i na taj način pokažete jedni drugima šta znate i da u ravnopravnoj
i korektnoj utakmici postignete što bolje rezultate.


Svim učesnicima želim ugodan i prijatan boravak u općini Slavonski
Brod.«


Natjecatelje, goste i ostale sudionike natjecanja ispred pokrovitelja pozdravio
je Ivo Borevković dipl. ing., predsjednik Skupštine općine Slavonski
Brod:


472