DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 55     <-- 55 -->        PDF

»Drugovi i drugarice, dozvolite da vas u ime radnih i društveno-političkih
organizacija, u ime pokrovitelja Skupštine općine Slavonski Brod i Drvne
industrije »Slavonija« najsrdačnije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak
na »Petnji« i u Slavonskom Brodu. Šumarstvo i drvna industrija imala
je i ima veliki značaj ne samo za privredu ove komune, nego i privredu Republike
i cijele zemlje. Šumarstvo i drvna industrija naše komune upošljava
preko 3500 radnika i ostvaruje oko 20% ukupnog brutto produkta naše Općine.


Iza rata naslijedili smo dosta skromnu materijalnu bazu u šumarstvu,
s obzirom na povećane sječe u ratnom i poratnom periodu. Za proteklih 28
godina uspjelo se iz ovoga »diljskog« šumarstva i dijela šumarstva u nizinskom
području, iskoristiti stvarno maksimalno, ono što prirodne i ljudske
mogućnosti dozvoljavaju da se iskoristi iz jedne privredne grane. Na bazi
tako skromne strukture naših šuma, šumari, radni ljudi i organizatori proizvodnje
u šumarstvu i radni ljudi u drvnoprerađivačkoj industriji i industriji
namještaja ,uspjeli su da maksimalno iskoriste tu vrijednu sirovinu,
to drvo koje iz dana u dan biva sve značajnija vrijednost i iz dana u dan
biva sve vrijednije i traženi je.


U poratnom periodu uvjeti rada u šumarstvu i drvnoj industriji bili su
dosta teški. Počeli smo od bajti, od ručnih žaga od capina i kantajzna, da
bi danas imali udobne smještaje za šumske radnike, dostojne uvjeta za jednog
radnika u socijalističkom društvenom uređenju, potrebnu mehanizaciju
i drugo. Svjedoci smo danas ovdje demostracije rada motornih pila i vještine
šumskih radnika u novom mehaniziranom šumarstvu. Mi u Brodu imamo rekonstruirane,
modernizirane kapacitete u drvno prerađivačkoj industriji, industriji
namještaja i s ponosom možemo reći, da na komuni Slavonski Brod
imamo zaokruženu privrednu djelatnost, od proizvodnje drveta do prerade
isključivši jedino kemijsku preradu drveta. Na bazi takvih kapaciteta i programa
rada naših radnih organizacija u šumarstvu i drvnoj industriji, na
bazi zalaganja radnih ljudi i organizatora proizvodnje, ova komuna u narednom
periodu planira značajne programe, značajne rekonstrukcije, značajne
modernizacije. Istina, drvna industrija po svojoj ulozi i kapacitetima predstavlja
veći značaj, međutim, šmuarstvo u našim uvjetima isto tako dolazi
do punog izražaja. I pored svih tih materijalnih koristi na koje se mi često
orijentiramo i koje često mogu da nas odvedu u stranu, ovo šumarstvo pruža
i druge tzv. »idealne koristi«. Pruža ugođaj radnim ljudima da se mogu odmoriti,
rekreirati, štiti zemljište, štiti prirodu, pruža utočište divljači, služi
obrani zemlje i drugo. Prema tome, šume nemaju samo značaj materijalnog
izvora i bogatstva, nego imaju općedruštveni značaj, kako za ovu komunu
tako i za našu cijelu zajednicu, šumarstvo i drvna industrija u poratnom
periodu izdvajali su znatna sredstva iz svoje akumulacije, da bi ovu zemlju
obnovili, da bi uložili u osnovne kapacitete, koji će ovoj zemlji donijeti bogatstva.
Ulagalo se u modernizaciju i stvarali su se bolji uvjeti za život i rad
radnog čovjeka. Mi smatramo, a isto tako i organizatori proizvodnje i radni
ljudi u šumarstvu i drvnoj industriji, da je došlo vrijeme kad ova zajednica
mora shvatiti da jedan dio iz društvene akumulacije treba da izdvoji
za proširenu reprodukciju u šumarstvu i drvnoj industriji, jer ove grane
obećavaju i daljnji uspon, daljnju povećanu akumulaciju. Na bazi ovoga što