DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Razmak 1,0 X 1,0 m, koji se u prošlosti najčešće primjenjivao u praksi,
odredili smo kao standard.


Predmet naših razmatranja u ovom radu su rezultati iz dva pokusa, i to
s običnim borom u Čegljima i američkim borovcem u Zalijama.


3.1 Pokus »Čeglji« — šumarija Jastrebarsko
Vrst drveća: Običan bor


Položaj: Najniži dio prigorskog područja Plješivice, desno od ceste Zagreb—
Karlovac, na hrptu i zapadnoj padini manjeg grebena.


Zemljište: Obronačni pseudoglej na diluvijalnim ilovinama. Zbijeni čegljovitd
horizont pojavljuje se na dubini 45—56 cm. Površina je služila obližnjim
selima za ispašu stoke. Godinu dana prije sadnje izvršena je potpuna obrada
tla.


Osnivanje: Pokus je osnovan u proljeće 1966. godine, sadnicama I/II
klase, starost 2 + 2 godina, provenijencija »Vrhovine«. Biljke su proizvedene
u rasadniku u Rakovici. Sadne jame bušene su traktorskim svrdlom do
dubine od 40 cm.


Mineralna ishrana: Primijenjena je startna gnojidba sa slijedećim gnojivima
i količinama po sadnoj jami: 50 grama amonsulfata, 100 grama patentkalija
i 150 grama superfosfata.


3.2 Pokus »Zalije« — Šumarija Ogulin
Vrst drveća: Američki borovac
Položaj: Vrištinsko-bujadična površina koja se prostire između željezničke
pruge Karlovac—Ogulin i rijeke Mrežnice. Zaravnjen plato ispresijecan
ponikvama i manjim uvalama.


Zemljište: Lesivirana crvenica do 1 m dubine. Na površini pokusne plohe
blokovi vapnenca pojedinačno izbijaju na površinu. Do nedavno je to bio
seoski pašnjak, a sada se još vrši steljarenje (bujad).


Osnivanje: Pokus je osnovan u jesen 1966. godine, sadnicama I/II klase,
starosti 2+ 2 godinan, provenijencija »Varaždin«. Biljke su proizvedene u
rasadniku Velika Gorica. Sadne jame kopane su ručno, dimenzije 40 X 40 X
40 cm.


424