DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Opis vegetacijskog kartiranja prikazao
je autor u VI. poglavlju posvećujući mu
dovoljno prostora (str. 261—295) pa je iznio
detaljan prikaz kartiranja vegetacije.


Značajno je to, da je autor terenska
kartiranja obavio terestričkom metodom
pomoću karte mjerila 1:10.000 iz koje je
za tisak priredio kartu 1:50.000 (princip
iz većeg u manje) i na taj način je dobio
vegetacijsku kartu s dovoljno detalja
i točnosti. Moglo bi se primjetiti jedino
to, da na karti osim biljnih zajednica
nije prikazano ništa drugo (mjesta,
putevi, kote i dr.) pa je za nepoznavaoca
lokalnih prilika otežana orijentacija
na terenu putem spomenute karte. Inače,
karta je u tehničkom i stručnom pogledu
na zavidnoj visini, vrlo jasna i pregledna
u vegetacijskom smislu.


U VII. poglavlju obrađena je antropogena
(kultivirana) vegetacija Mečeka, kao
što su voćnjaci, vinogradi, kestenici i dr.
Tipologiju šumske vegetacije donosi autor
u VIII. poglavlju iznoseći da u hrastovim
šumama Mečeka dolaze slijedeći tipovi
šumske vegetacije:


1.
Poa nemoralis-Festuca heterophylla-
Typ,
2.
Melica uniflora-Typ,
3.
Brachypodium silvaticum-Typ i dr.
Dok su u bukovim šuma razvijeni ovi
tipovi:


1.
Carex pilosa-Typ,
2.
Festuca drymeia-Typ,
3.
Asperula odorata-Typ,
4.
Allium ursinum-Typ,
5.
Melica uniflora-Typ i dr.
Ujedno je obrađena i sukcesija šumskih
tipova. Zatim slijedi zaključak o cjelokupnom
istraživanju i prikazu vegetacije
Mečeka i okolice.


Radu je priložena vrlo opširna literatura
koju je autor koristio prilikom svojih
istraživanja.


Na kraju možemo iznijeti da je knjiga
svojim sadržajem i opremljenošću vrlo
vrijedno djelo monografskog karaktera,
koje može odlično poslužiti velikom broju
stručnjaka (fitocenologa, geologa, klimatolcga,
šumara, agronoma, pedagoga i
dr.) kao neophodan priručnik i školski
primjer kako se obrađuje vegetacija jednog
užeg područja.


Autoru knjige Adolfu Oliveru Horvatu,
suradniku Janus-Pannonius-Meseuma
Pecs, srdačno čestitamo na uspješno obavljenom
i prezentiranom 30-godišnjem
radu.


Zainteresirani mogu knjigu nabaviti
preko knjižare »Mladost« po cijeni od
327,40 Din.


Dr B. Rauš