DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Boletin de la Estaciön Central de Ecologia
br. 2, 1972. donosi:


Dafauce, C: METODOLOGIJA INTEGRALNOG
SUZBIJANJA ŠTETNIKA.


Integralna borba protiv štetnika zahtijeva
određivanje populacija kako štetnih
tako i korisnih i indiferentnih insekata.
Dvije osnovne metode uzimanja uzoraka
su vizuelna i metoda stresan ja
grana u tzv. »štutgartski lijevak«, koje
obadvije daju dobre informacije o indeksima
abundancije. Za određivanje populacija
određenih insekata upotrebljavaju
se dopunske metode kao što su hvatanje
pomoću usisača, svijetla i mirisnih
tvari.


Biološke intervencije idu za tim da se
zaštite i razmnože prirodni neprijatelji
štetnih insekata. Zaštita prirodnih neprijatelja
može se sastojati u tome, da se
priječi njihovo uništavanje neadekvatnim
kemijskim intervencijama, da se osigura
stalnost njihovih domaćina, ili parcijalnim
kemijskim zahvatima ili obogaćivanjem
flore, da se osigura zaklon i dodatna
hrana nekim parazitima sadnjom biljaka
koje proizvode nektar te suzbijanjem
neprijatelja entomofaga. Pod širenjem
prirodnih neprijatelja podrazumijeva
se introdukcija entomofaga u krajeve
ili zemlje gdje ih nema, njihovo
sakupljanje ili masovni uzgoj, puštanje u
predjele gdje već postoje da bi se ubrzalo
njihovo prirodno širenje, te osobito
primjena entomopatogenih mikroorganizama.
Manipulacija s populacijama štetnih,
insekata sastoji se u stvaranju nepovoljnih
uvjeta za razvoj tih populacija,
te u primjeni atraktanata, hormonalnih
tvari itd.


Kemijske intervencije valja uskladiti s
pragovima tolerancije te upotrebljavati
selektivna sredstva ili na selektivni način,
da bi se što manje naškodilo prirodnim
neprijateljima. Ostale odgovarajuće
intervenije su fizičke i mehaničke,
a posebno šumskouzgojne, koje imaju veliki
utjecaj, pozitivni ili negativni, na regulaciju
populacija insekata.


A g e n j o, R. : Evropske Dryobotodes-
vrste, defolijatori hrasta, proučavani na
španjolskom materijalu (Lepiđoptera,
Noctuidae).


U Španjolskoj, kao i u ostalom dijelu
Evrope, poznate su četiri vrste roda Dryofcotoes:
protea Schiff., roboris Hb., monochroma
Esp. i accipitrina Esp. Budući
da su gusjenice ovih leptira defolijatori
hrasta, one su se u bivšem Institutu za
zaštitu šuma intenzivno uzgajale da bi
se proučila bionomija i dobio obilni materijal
za što potpuniji studij ove skupine
leptira. Na temelju tog materijala
autor je uspio pronaći sigurne oznake za
razlikovanje četiriju vrsia, kako po genitalnom
aparatu obaju spolova, tako i po
crtežu krila. Značajno je otkriće da su
ticala u mužjaka roboris nazubljena, a
u ostalih triju vrsta nitasta. Još je upadljivi
ja građa frenuluma, koji je u roboris
građen od tri, a u ostalih vrsta od dvije
čekinje. Ova druga oznaka je tako značajna,
da bi zajedno s prvom mogla bili
razlogom za izdvajanjem u poseban rod
ili bar u podrod. To ipak nije učinjeno,
jer njihove genitalije pokazuju da roboris
treba u sistemu smjestiti između
protea i mcnochroma. Sve je ovo navelo
autora da sastavi tri neovisna ključa za
determinaciju četiriju vrsta s obzirom na
vanjski izgled te andropigij i ginopigij.
Tako će samo iznimno, ili ako su preparati
za determinaciju u veoma lošem
stanju, biti potrebno načiniti anatomske
preparate.


Da bi se još lakše uočila svojstva primjeraka
samo prema njihovu vanjskom
izgledu, autor je opisao osam novih formi
vrste protea, koje zajedno s tiponomskim
formama variegata Tutt., grisea Warr. i
incolorata Warr. obuhvaćaju individualne
varijacije vrste u Španjolskoj. U vrste
roboris varijabilnost je manja te se osim
na tipičnu formu cerris Rbr. svodi na još
dvije novoopisane. Od vrste monochroma
autor je opisao četiri forme koje, osim
tiponomske i suberis B. — forme čine
šest formi zastupljenih u njegovoj zbir


ci. Vrsta accipitrina je mnogo manje plastična
od ostalih pa joj je autor samo
dodao formu castanea.