DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 47     <-- 47 -->        PDF

izvodnja drveta, odnosno podizanje šume od sadnje, sjetve i drugo — do
njihove upotrebne vrijednosti najčešće i po pravilu veoma dugoročan proces.
Da li neko ima pravo da od ovih radnih ljudi traži ulaganje samo njihovih
sredstava u takve dugoročne poduhvate i procese proizvodnje od kojih
će imati koristi buduće generacije i društvo u cjelini?


Šuma nije tvornica čarapa, tvornica namještaja, automobila, hladnjaka,
televizora itd. Ona je nešto drugo, a to joj bar deklarativno i društvo priznaje.
Prema tome, i financiranje radova proširene reprodukcije u šumarstvu
trebalo bi biti drugačije tretirano i dugoročno riješeno. Što je s izgradnjom
šumskih cesta, koje po pravilu postaju putevi javnog saobraćaja?
Povezuju sela pa i čitava područja. Otvaraju put u tim krajevima kulturi
i civilizaciji, a izgradnja i održavanje ovih puteva ostavlja se radnim organizacijama
u šumarstvu. Da ne navodimo ovdje i sve one druge probleme
koje bi šumarstvo u interesu društva trebalo rješavati. Dakle, problemi nisu
tako jednostavni kako to netko misli, prikazuje ih i o njima piše.


Na žalost, na kraju ovog parcijalnog prikaza o nekim problemima u
šumarstvu, moramo konstatirati da nam u cjelini štampa nije naklonjena.
Ne nama pojedincima koji u ovim granama privrede radimo, nego problemima
s kojima se susrećemo, na koje ukazujemo, koje i sami svojim snagama
djelomično ipak uspješno rješavamo. Problemi šumarstva su širi i
vrlo često od interesa čitavog društva. Šume i šumarstvo čine velike uslugevodoprivredi, elektroprivredi, poljoprivredi, saobraćaju, turizmu, narodnojodbrani, posebno zaštiti i unapređenju čovjekove okoline pa se postavljapitanje dugoročnijeg odnosa sviju nas prema ovim problemima šuma. Pitanje
odnosa društva, njegove brige i obaveze, bar prema problemima, koji
nisu samo proizvodnja drveta za industriju i druge potrebe, nego se pojavljuju
i trajno žive u vidu opće korisnih funkcija šume, ostaje veoma važno
i otvoreno pitanje i traži svoje rješenje, svakako, i od radnih organizacija
šumarstva, stručnjaka ove oblasti privrede, ali i od našeg društva u cjelini.


Ing. Košta Tabaković