DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ODREĐIVANJE BROJA RADNIKA ZA IZVRŠENJE PLANA SJEČE
U JEDNOJ GOSPODARSKOJ JEDINICI


Problematika vezana za utvrđivanje elemenata za izradu ekonomskofinancijskog
plana iskorišćivanja šuma vrlo je delikatna. Razlozi toga nalaze
se u činjenici da se gotovo cjelokupan proizvodno-prodajni proces vezuje
za vremensku situaciju koja na mjestu proizvodnje vlada.


Proizvodni proces u iskorišćivanju šuma sastavljen je od bezbroj potpuno
različitih operacija, a koje su sve usmjerene ka tome da na predmet
rada, a to je drvo, iz dubećeg transformira u drugi raspored. Pri procesu
transformacije od rada se traži univerzalnost.


U situaciji gospodarenja šumama, kakva danas vlada u nas, pred OOUR
se nameće, kao primaran zadatak, usklađenje dosadašnjeg načina gospodarenja
sa onim načinom kako to treba biti. Ovo usklađenje je neophodno
s ciljem postizanja potrajnosti prinosa i prihoda. Nepobitna je činjenica da
plan u ovako koncipiranoj situaciji predstavlja oslonac za sigurnije i pouzdanije
očekivanje i programiranje tekućeg i budućeg razvoja.


Organizacija, u kojoj je konkretno analiziranje tokova planiranja vršeno,
bilježi začetke elementarnih postupaka oko svođenja svih proizvodnih
tokova u planske okvire.


Pošto iskorišćivanje na sebe nadovezuje i uzgoj šuma to će kao takvo
i prvo biti analizirano.


U našoj zemlji djeluje mali broj radnih organizacija iz oblasti šumarstva
gdje se s dovoljnom pažnjom primjenjuje proces tehničkog normiranja
i cjelokupni instrumentarij vezan za tehničke norme. Većina organizacija
norme za radove u iskorišćivanju šuma određuje na bazi kumuliranog iskustva,
uz opet iskustvenu korekciju. Drugi pak su odredili bazu izraženu u
mjesečnom ili dnevnom izrazu, a normu su određivali snimajući slobodno
pojedine faze u njihovom početku.


Naša organizacija pri nagrađivanju radnika na fazi sječe i izrade drvnih
sortimenata primjenjuje iskustvene norme za prosječne — normalne uvjete
rada. Pri tom se uzima u obzir kategorijacija težih uvjeta rada. Primjena
kategorizacije znači priznavanje da će u jedinici vremena biti za postotak
kategorije izrađeno toliko manje jedinica proizvoda.


Provedba kategorizacije može se izvršiti na 2 načina i to:


a) pri samom početku sječe i izrade,


b) pri sastavljanju ekonomsko-financijskog plana.


U dobro koncipiranom sistemu nagrađivanja, proces kategorizacije treba
uraditi vrlo savjesno.


229