DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 64     <-- 64 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN 1971
Br. I


Kö stier, J. N.: Šuma i umjetnost.
Lamprecht , H.: Primjenjena i temeljna
istraživanja u uzgajanju šuma.
Krebs , E.: Izvještaj sa simpozija Evropske
federacije za zaštitu voda, Nürnberg
1.—3. 10. 1970.


Turner, H. i Keller, H. M.: Izvještaj
s XI Međunarodnog savjetovana o alpskoj
meteorologiji, Oberstdorf 22.—26. 09.
1970.


Maksymov, J. K.: Šumarska entomologija
u Skandinaviji.


Br. 2


Mayer , H.: Rezervat šuma bukve Dobra´
/Kampleiten, Donja Austrija.
Hämmerli, O.: Privatna šumo quo vadiš?
K u č e r a, L.: Izobrazba drvarskih stručnjaka
u CSSR.


Bachmann, P.: Sječa i izrada u privatnim
šumama.


Br. 3


Thunell , B.: Izbor strojeva kod raznih
godišnjih proizvodnji rezane građe.
Roiko — J o k e 1 a, P.: Razvitak metoda
inventarizacije šuma u Finskoj.
M a r c e t, E.: Pokusi o otpornosti na sušu
populacija jele (Abies alba Mill.) iz
suhih područja Alpa.


Br. 4


Lamprecht, H.: Općenito važeći temelji
u uzgajanju šuma danas i sutra.
Bitting , B.: Problemi oporezivanja šuma
u Švicarskoj.
B a c h m a n n, P.: Štete od vjeverice u
Kantonu Bern u god. 1969.
E 111 i n g e r, P.: Opažanja korijenja jednog
stepskog grma (Calotropis procera
Willd, R. Br.).


Leibundgut, H. i Brasse 1, B.: Rezultati
uzgoja raznih klonova topola u
nastavnoj šumi ETH.


G r i 1 c, J. i Bernot, B.: Prvi rezultati
uzgoja slavonskog jasena (Fraxinus angustifolia)
u nastavnoj šumi ETH.


242


Br. 5
Schmidt — Vogt, H. i dr.: Biljnomorfološka
i biljnofiziološka istraživanja za
osnivanje kultura.
Ruchle , Ch.: Istraživanje intenziteta
brsta na rubu i u unutrašnjosti šume.
Leibundgut, H.: O prirastu i prinosu
smreke u srednjoj šumi.
G a u c h, P. i May land, J. -Ph.: Njega
sastojina kemijskim metodama.


Br. 6
Sa rt or i us, P.: O snabdijevanju svjetskog
tržišta drvom tropskog porijekla.
L i a n i. A.: Primjena radioizotopa u šumarskim
istraživanjima. (Nastavak br. 7,
str. 312).
K ö 11 n e r, E.: Šumsko-uzgojni problemi
konverzije sastojina u dolini Rajne kod
Breisach-a, kojima je promijenjen vodni
režim.


Br. 7


Lenz, O.: Neki aktualni problemi istraživanja
drva.
Eiberle , K.: Jelenska i srneća divljač


na Švicarskom platou.


Br. 8/9
Grossman , Hch.; Georg Falkensteiner,
prvi nadšumar Kantona Solothurn.


Ackermann, J.: Općina Solothurn nekoć
i danas.
R e i n e r t, W.: Primjer modernih među


ljudskih odnosa u Kantonu Solothurn.
Z e 11 n e r, J.: Smjer razvitka šumske privrede
u Kantonu Solothurn.
Jäggi , W.: šumske prilike u Kantonu
Solothurn.


S p i e 1 m a n n, H. i R a m s e r, F.: Privatne
šume i komasacija na području Bucheggberg
Solothurn.
Moll, B.: Otvaranje šuma.
Marti , H.: Sječa i otvaranje šuma u području
Breitenbach.


Biedermann, J.: Konverzija niskih
šuma u području Jura/Solothurn


Br. 10
Häuser , A.: Starina šumar Elias Landolt.
Keller , H. M.: Utjecaj šuma na kružni


tijek vode.