DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Hau s er, A.: K 200. rođendanu Hein


rich-a Zschokke-a.
Grilc , J.: Prilog analizi strukture i
njezi smrekovog mladika.
Bachmann , P.: Poboljšanje strukture
privatnih šuma zajedničkim gospodarenjem.


Br. 11
Petsch , G.: Promjene u šumskoj privredi
u svijetlu budućeg značenja šuma
za rekreaciju gradskog stanovništva, te
konzekvence s tim u vezi.
Tromp , H.: Šuma kao element infrastrukture.


Br. 12
Roth , H.: Problemi biologije riba u jezerima
Brienzar—, Thuner— i Bielersee.
Keller , Th.: Značenje šuma za zaštitu
prirodne sredine.
Lcibundgut, H. i Berney, J. L.: Du


žine hipokotiledona ariša raznih provenijencija
uz različite fotoperiode.
C s e s z n a k, E.: Promijenjeni položaj uzgajanja
šuma u novom privrednom sustavu
Madžarske.


Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN 1972
Br. 1


Pourtales, F. de: Podjela šumsko uzgojnih
zadataka između šumarskog inženjera
i tehničara.


Mayer , H.: Uzgajanje šuma i tehnika


u planinama.
Bloetzer , G.: Pravni temelji za zaštitu
šuma od šteta nastalih pri gradnji autocesta.


Br. 2
Kuoch , R.: Prilog proučavanju strukture
i šumsko-uzgojnih zahvata u subalpskim
sastojinama smreke.
Kuhn , W.: čovjek — šuma i drvo.


Hilf, H. H.: Budućnost njemačkog šumarstva.
Kučera, L.: Štete od žuna.


Br. 3
Hirt , R.: Dimenzioniranje i pojačanje
cesta slabog prometa.
Kwasnitschka, K.: Prirodno pomlađivanje
mješovitih sastojina u uvjetima
pretežno mehaniziranog šumskog gospodarstva.


Br. 4
E i b e r 1 e, K.: Srneća divljač i cestovni
promet.
Kapp , K. W.: Uništavanje prirodne sre


dine kao ekonomski i privredno-politički


problem.
S c h m i d, P.: Planiranje u šumi.
Dahin den, J.: Važnost drva u modernoj
arhitekturi.


Leu kens, U. i Sell, J.: Otpornost premaza
za drvene fasade na atmosferske
utjecaje.


Leibundgut, H. i Amels, C. W.: Opažanja
o otpornosti nekih klonova tonola
na rđu.


Br. 5


L a n z, C: Neke razvojne tendence u šumarstvu
i preradi drva Švicarske; Stanje
radova na formuliranju generalne koncepcije
u tom privrednom sektoru.
J a u d o n, J. L.: Drvo kao sirovina za iz


radu ploča iverica.


K i s 11 e r, H. R.: Značenje privatnih šuma
za švicarsku poljoprivredu.
Constantinescu, N. i dr.: Utjecaj
vlažnosti tla i vrijednosti pH na pomlađivanje
jele.


Annon.: Mjere za suzbijanje Taeniothrips
laricivorus Krat.


Br. 6


Peter — Contesse, J.: Neki problemi
iz 36-god. prakse u šumama okruga Ne


uchätel.


B i t t i g, B.: Teoretska šumarska politi


ka (1).
Keller , Th.: Pregled literature o djelovanju
ispušnih plinova motora na vegetaciju.


Grü n ig, P.: Prostorno planiranje —


urgentna mjera.
Volk, K.: Stanje i izgledi prirodnog pomlađivanja
u Siidbaden-u.


Br. 7


B i 11 i g, B.: Strategija šumarstva i drvoprerađivačke
privrede Švicarske obzirom
na ugovor o slobodnoj trgovini s EEZ.
Bos shard, W.: Šumarske znanosti i
istraživanja prirodne sredine.
Leibundgut, H.: Šumarski inženjer u
službi čuvanja prirodne sredine.
Peter —-Contesse, L: Vrste šumskog
drveća heliofilne i skiofilne.
F r o i d e v a u x. L.: Sadašnje stanje istraživanja
mikorize u alpskim zemljama.


24.3