DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 91     <-- 91 -->        PDF

2. Ukupna vrijednost korisne drvne mase po 1 ha u šumskoj sastojini
uzgojenoj na šumskom zemljištu veća je od ukupne vrijednosti korisne drvne
mase u šumskoj sastojini uzgojenoj na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu
čak za 54%.
3. Vrijednost korisne drvne mase hrasta lužnjaka uzgajanog na šumskom
zemljištu veća je od vrijednosti korisne drvne mase hrasta lužnjaka uzgajanoga
na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu za 30%, iako je po količini
bila manja za 6%.
4. Prosječna vrijednost 1 m3 drvne mase u šumskoj sastojini uzgajanoj
na šumskom zemljištu veća je od prosječne vrijednosti 1 m3 drvne mase
u šumskoj sastojini uzgajanoj na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu
za 21%.
5. Prosječna vrijednost 1 m3 drvne mase hrastovine uzgajane na šumskom
zemljištu veća je od prosječne vrijednosti 1 m3 drvne mase hrastovine uzgajane
na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu za 43%.
Da li su to slučajnosti ili zakonitosti još za sada ne možemo sa sigurnošću
tvrditi.


SUMMARY


Comparative investigations on the economic efficiency of management in concrete
forest stands cultivated on forest and agricultural soil


From the mentioned data for the concrete forest stands it may be concluded
as follows:


1. The total growing stock per 1 ha in the forest stand cultivated on forest
soil is greater than the total growing stock per 1 ha in the forest stand cultivated
on former agricultural soil on an average by 32%.
2. The total value of usable growing-stock volume per 1 ha in the forest stand
cultivated on forest soils greated than the total value of the usable growing-
stock valume in the forest stand cultivated on former agricultural soil by
as 54%.
3. The value of usable growing-stock volume of Pedunculate Oak cultivated
on forest soil is greater than the value of usable growing-stock volume of
Pedunculate Oak cultivated on former agricultural soil bu 30%, although by
its quantity it was smaller by 6%.
4. The average value of 1 ms of growing-stock volume in the forest stand
cultivated on forest soil is greater than the average value of growing-stock volume
in the stand cultivated on former agricultural soil by 21%.
5. The average value of Oakwood volume cultivated on the forest soil is greater
than the average value of 1 m3 of Oakwood volume cultivated on former
agricultural soil by 43%.
Whether these are chance findings or regularities we are not able to assert
for the time being.


Dr Uroš GOLUBOVlC,
dipl. ini. šum.,
Katedra za ekonomiku
Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu,
Šimunska cesta br. 25.