DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 92     <-- 92 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE TETRIJEBA GLUHANA


— Tetrao urogallus u HRVATSKOJ
Zl. Turkalj


SAŽETAK. U ovom radu, koji se objavljuje posmrtno,
autor je prikazao rezultate istraživanja karakteristika tetrijebagluhana, koji se nalazi na području od Gorskog Kotara do Plješivice
i Velebita. Ta istraživanja su pokazala, da se taj tetrijeb razlikuje
od normativnog evropskog tetrijeba, finskog i švedskog pa
ga autor smatra posebnim sojem velikog tetrijeba. (p)


UVOD


Veliki tetrijeb ubraja se među našu najvrijedniju pernatu divljač. Životni
uvjeti te vanjski i unutarnji faktori koji utječu na razvoj, razmnažanje i
opstanak živih bića, bez sumnje mogu kod njih prouzročiti različite promjene,
kako u tjelesnom građi tako i u ostalim njihovim osebinama. Uslijed toga
su unutar pojedinih vrsta i nastali posebni sojevi, pa i nove životinjske pasmine.


U Hrvatskoj postoje danas 64 tetrijebska staništa (pjevališta), koja se
prostiru od Risnjaka preko Gorskog Kotara, Velike i Male Kapele, Velebita
do Ličke Plješivice. Sva ova staništa su iznad 1000 metara nadmorske visine.
Brojno stanje velikog tetrijeba u ovim krajevima u posljednje vrijeme nešto
se smanjilo, a glavni razlog za to je intenzivna eksploatacija šuma a savezno
s time i prouzrokovani nemir.


Znanstvena istraživanja velikog tetrijeba na području Hrvatske su dosta
malobrojna. Radi toga smo nastojali ispitati njegove tjelesna dimenzije i težinu,
zatim boju perja, obavitavalište i način prehrane, kako bi se mogle ustanoviti
razlike između našeg velikog tetrijeba i tetrijeba u drugim zemljama.
Uzeti su nadalje podaci o izmetinama i konačno predložene mjere za unapređivanje
uzgoja. Ova istraživanja smo vršili na području Hrvatske, kroz dulji
niz godina. Dobiveni rezultati prikazani su u slijedećim poglavljima te konačno
sažeti u zaključku.


TJELESNE DIMENZIJE I TEŽINA


Od tjelesnih dimenzija istraženo je:


1. Dužina tijela mjerena od vrha kljuna do vrha repa,
2. Dužina kljuna od nosne šupljine poprečno do vrha kljuna,
3. Dužina piska od koljena do stopala,
306