DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 94     <-- 94 -->        PDF

perja. Krila pokrivaju svojim vrhovima korijen repa. Lepezasti okrugao rep
ima kod starijih pijetlova 18 do 20, a kod mladih i po 16 pera. Ta pera
završavaju u obliku zaporke I. Glava i vrat su tamnosivi i kao škriljevac
isprutani uskim crnim krivudavim prugama. Leđa u visini krila su tamno
smeđa, a prema repu su crnija i jednolično išarana svjetlosivim valovitim
linijama i točkama. Gornja pera koja pokrivaju rep isto su tako crnosivo
išarana, a najdublja su bijelo zarubljena.


S unutarnje strane na ramenom zglobu pod pokriljem imade bijelo perje,
a uslijed previjanja tog perja na vrhu ramena vidi se trouglasta ili polumjesečasta
bijela peča zvana »zrcalo«. Pleća, pokrilja i krila su kestenjasta s
tamno smeđim prugama iscrtkana. Velika krilna pera su jednako tamnosmeđe
boje, na vanjskoj zastavi su bijelo zarubljeni. Mala i srednja pera sa unutarnje
strane krila, kao i ramena pera su bijela, dok je unutarnja strana krilnih
pera sivkasta. Prsa mu se prelijevaju i pokazuju zeleni štit s ocalnim sjajem.


Štit prelazi na prsima mrko smeđu boju, dok je po stranama sivo bijelo
istočkan. Velika crna repna pera imaju u drugoj i trećoj trećini dužine do
korjena, nejednako i nepravilno postavljene bijele pjege. Ustanovljeno je da
tih bijelih pjega na repu imaju mladi pijevci više, dok stariji manje ili posve
malo. Podrepna pera su crna, te više ili manje bijelo završena.


c) Odrasle tetrijebice


Tetrijebica ima više ravan, smeđe siv kljun, orašno smeđe oči, crnkasto
smeđe prste, tamno sive nokte i znatno blijede ruže od pijetlova. Štit na guši
j cimetaste boje i prelazi u rđasto smeđe prsno perje, sa crnim poprečnim
vezama i širokim bijelim vrhovima koje je prema natrag i na trbuhu mnogo
ispremiješano sa bijelim. Ostalo perje jest uslijed izmješanih boja, cimetasto
žute, rđasto smeđe, crne i muzgavo bijele boje.


Prema podacima iz literature naš hrvatski tetrijeb se po boji razlikuje
od švedskog tetrijeba. Ti tetrijebovi imaju na ramenima ispod krila perje
bijelo i sivkaste boje, dok je naš tetrijeb na tim dijelovima svjetlo bijele
boje. Veliki tetrijeb Hrvatske odstupa po vanjskim znakovima i po boji
perja i od normativnog tijepa evropskog tetrijeba, kako ga je opisao dr E.
Hörbert. Prema iznešenome velikog hrvatskog tetrijeba smatramo posebnim
sojem velikog tetrijeba.


HRANA


Pijevac je pretežno vegetarijanac. U zimsko doba i u doba pjevanja uzima
četinu jele, smreke, tise i bora, zatim pupove različitih listača a osobito bukve,
zatim mladi list, izbojke i šumske trave. Jakim kljunom kljaštri iglice i grančice.
U proljeće, ljeti i jeseni jede šumske jagode, kupine, maline i borovnice.
Osim biljne hrane rado uzima insekte, pužiće, ličinke i crve. Kokoš je izbirljivija
u hrani i više voli animalnu hranu i mekšu pašu. Kako se dosta hrani
animalnom hranom, to se više kreće po tlu, a pogotovo kada vodi piliće, tražeći
im mravlja jaja i sličnu hranu. Tetrijebovi rado jedu i strvine, o čemu
treba voditi računa kod postavljanja trovila u tetrijebskim lovištima.