DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA


ČETVRTA GENERALNA SKUPŠTINA EVROPSKE FEDERACIJE
ZAŠTITE PRIRODE I NACIONALNIH PARKOVA


Prema zaključcima iz 1976. godine s Plitvičkih jezera, održana je Četvrta
Generalna skupština Evropske Federacije prirode i nacionalnih parkova u Bow
ness-on-Windermere u Engleskoj od 22. do 26. rujna 1977. god. Na skupštini su
učestvovali predstavnici UICN (Međunarodna Unija za zaštitu prirode i njenih izvora),
zatim Belgije, SR Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Lichtensteina,
Luxemburga, Holandije, Norveške, Austrije, Portugala, Rumunjske, Španjolske,
Mađarske, Jugoslavije, Omladinskog Saveza Evrope, i, kao gost, jedan
predstavnik iz Amerike. Predstavnici pojedinih zemalja u svojim referatima iznijeli
su probleme zaštite prirode nacionalnih parkova, parkova prirode iz kojih se
vidi kakva i kolika je pažnja poklanjana ovim problemima od pojedinih evropskih
zemalja. U daljem ćemo se ukratko osvrnuti na ove probleme u nekoliko ev
ropskih zemalja.


Tako se u izvještaju Engleske i Velsa, koji su bili domaćini ove godine — Mr
Thompson, Mr Donaldson — navodi kao dodatak postojećim zakonima iz 1949. i
1968. godine, odredba o nacionalnim parkovima, o njihovom daljem uređenju i zaštiti,
što je odobrio i Parlament. Na osnovu toga mogle su se konsolidirati prilike
u 10 nacionalnih parkova Engleske u okviru postojećih zakona. Izrađen je plan za
nacionalne parkove koje će kontrolirati Ministarstvo za zaštitu čovjekove okoline
putem Zemaljske komisije za konzervaciju prirode u Engleskoj.


Predlažu se mjere u obliku financijske pomoći za uzgoj i podizanje manjih šuma,
za zaštitu pejsaža i raznih rezervata. U ovoj zemlji je na osnovu zakona o
zaštiti prirode veći broj rezervata iz domena privatnog posjeda te kao takav izdvojen
i zaštićen u sklopu nacionalnih parkova i rezervata prirode.


Ova evropska federacija je osnovana prije 4 godine u Njemačkoj, sada joj
je sjedište u Baselu — Švicarska, predsjednik je dr Alfred Toepfer iz Hamburga,
veliki prijatelj prirode i poznati mecena u Njemačkoj, a generalni sekretar je šumarski
nadsavjetnik Dr Herbert Offner isto tako oduševljeni entuzijasta s broj
nim aktivnostima kako u Njemačkoj tako i na međunarodnom planu u oblasti
zaštite prirode. Općenito se može reći, da se posvećuje velika pažnja ovoj problematici
u Njemačkoj, te je na 24. prosinca 1976. godine stupio na snagu novi Savezni
zakon o zaštiti prirode. On ovlašćuje zajednicu da može regulirati zaštitu biljnog
i životinjskog svijeta, te će se odgovarajuće mjere zaštite provoditi od 1977. godine.
Ovaj Zakon sadrži i »Crveni spisak« ugroženih biljaka i životinja prema najnovijim
naučnim istraživanjima i načelima. Zakon također regulira i problem zaštite
pejsaža kao i pitanje raznih zahvata u zaštićene objekte prirode kao i probleme
odmaranja i rekreacije u prirodi. Zakon također sadrži kategoriju »park prirode«.
Savezna Republika prema međunarodnom sporazumu preuzela je obaveze i za zaš
titu divljih životinja koje mijenjaju prebivališta, a na osnovu konferencije međunarodnih
eksperata, održane od 6. do 9. srpnja 1976. u Bonnu. Donesen je nacrt
propisa o zaštiti ptica evropske zajednice, zatim odredba o izvozu i uvozu ugro
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ženih vrsta divljih životinja i biljaka. Donesene su preporuke o potrebnim mjerama
za zaštitu biotopa kako za održanje tako i za razvijanje, te poduzimanje mjera
za odmor u prirodi. Posebna je pažnja poklonjena zaštiti močvara, specijalno 17
u svijetu poznatih, koje su od velikog značaja za zaštitu ptica močvarica.


Kako je među ostalim zaključeno da će se buduća evropska konferencija o zaš
titi prirode i nacionalnih parkova održati u 1978. g. u rujnu u Mađarskoj, to bi se
ukratko osvrnuo na prilike zaštite u toj zemlji. Nacionalni biro za zaštitu i održavanje,
čuvanje prirode, ostvario je dugoročni program zaštite površina najatraktivnijih
regiona zemlje, specijalnih prirodnih osobina i rijetkosti. Površina od


86.000 ha stavljena je pod zaštitu od zadnje Generalne skupštine. U ovom periodu
nacionalni biro je osnovao nacionalni park Bükk s 38.775 ha površine, osam regionalnih
narodnih parkova (43.000 ha) i trinaest zaštićenih površina (4.300 ha). Nacionalni
park Bükk uključuje najljepše predjele Bükk planina sa mnoštvo prirodnih
interesantnosti kao što su stijene, kanjoni, ponori, prostrane šume, alpski pašnjaci,
znatnim brojem kraških fenomena sa 40 pećina (špilja), od kojih su 2
otvorene za posjete, s vrstama rijetkih biljaka, kao i bogatom faunom. Mnoge
od ovih pećina su poznate u međunarodnom svijetu po svojim paleontološkim i
praistorijskim odlikama. Svake godine posjeti ovo područje velik broj ekskurzija u
svrhe rekreacije odmora i sporta.
Objavljeni su mnogi radovi u cilju odgoja i propagande i zaštite prirode, a
izrađeni su filmovi o prirodnim odlikama nacionalnog parka Kiskunsag i pećine
Aggtelek.


Po odluci mađarske republike od 1. listopada 1977. g. djeluje nacionalni biro
za zaštitu čovjekove okoline i prirode.


Iz izvještaja o našoj zemlji vidi se da je godina 1977. proglašena za godinu
zaštite čovjekove okoline, te da su ubrzane mjere za osnivanje nacionalnih parkova
i prirode u svim regionima kod nas. Ujedno je donesen program Jugoslavije za
zaštitu i održanje prirodne zaštite u kome se predviđa popis svih objekata prirode
prije nego se proglase za nacionalne i parkove prirode te prirodne rezervate. Danas
postoji 15 nacionalnih parkova, 48 parkova prirode. Predviđa se osnivanje još 6
nacionalnih parkova, 40 drugih parkova prirode, 120 prirodnih rezervata. U Jugoslaviji
će biti proglašeno i zaštićeno 707.000 ha tj. 2,87» od čitave površine za nacionalne
parkove, parkove prirode i prirodne rezervate. Na kraju programa bi bilo
12%> od cjelokupne površine pod zaštitom.


Prem programu do kraja 1977. g. bilo bi ostvareno otprilike 1/5 od planom
predviđenih zadataka.


O mnogim pitanjima iz područja rada federacije vođene su diskusije, te su
doneseni zaključci od kojih ćemo navesti samo neke. Kao prvo zaključeno je da će
glavna tema iduće pete skupštine 1978. g. u Mađarskoj biti: Zaštita flore i faune
prirodna staništa u prirodi i nacionalnim parkovima«. Zatim šesta skupština federacije
predviđa se da bi se održala 1979. g. u Francuskoj. Kao novi članovi Federacije
primljeni su organizacije, odjeljenja za šumarstvo, društva za zaštitu,
službe parkova: Cipra, Belgije i Portugala, razmatraju se učlanjivanje organizacija
Bugarske, Čehoslovačke, Danske, Finske, Grčke, Irske, Islanda, Poljske, Švedske.
Španjolske i Turske.


Nastavljena je kampanja za zaštitu močvara u 1977. g. a isto će biti i u 1978. g.
pod parolom »Za život ptica i zaštitu čovjekove okoline i čovjeka. Kampanja za
život u divljini i prirodnim prebivalištima«.


101
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Usvojena je rezolucija o ugroženim prirodnim biotopima, te će se izraditi lista


— popis rijetke i ugroženeflore i faune u Evropi, kao i prići biološkom planiranju
— uređenju (obala jezera i tekućih voda.
Predlaže se izdavanje brošure o 10 godina »Evropske diplome« na 9 jezika
koja je, kao što je poznato, u 1976. g. dodijeljena i našem nacionalnom parku Plitvička
jezera. U 1977. g. će se ponovo dodijeliti ova diploma vodopadima Krimla,
prirodnom rezervatu 7 brežuljaka, Lineburg-pustari — nacionalni park, švicarskom
nacionalnom parku (Engadin) i švedskim nacionalnim parkovima Sarek, Padjelanta i
Muddus.


Učesnici ove skupštine imali su prilike da u ekskurzijama upoznaju engleski
nacionalni park »Lake district« s brojnim jezerima u sklopu krasnih pejzaža, šuma
i pašnjaka, te niz izuzetnih prirodnih interesantnosti koji imaju ogroman značaj
za razvoj turizma u ovoj zemlji.


Viktor Ržehak,


dipl. inž. šum
Sarajevo, Draškovićeva 17,´VI


PRAKTIČKI MANUALI — U PRODAJI!


Prilikom izrade Šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma (Narodne Novine SRH br. 13/76
od 8. IV. 1976. g.) služite se i koristite praktične manuale:


1.
MANUAL ZA OPIS SASTOJINA I EVIDENCIJU IZVRŠENIH
TERENSKIH RADOVA OGT-1 45.— din
2.
MANUAL ZA PRIMJERNE POVRŠINE
I TOTALNU KLUPAŽU 45.— din
Manuali sadrže 112 stranica vel. 21 X 15 cm i povezani su u tvrde
korice s platnenim hrbatom.
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽINJERA I TEHNIČARA
Bankovni račun: ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
30102-768-6249 HRVATSK E


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686