DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 114     <-- 114 -->        PDF

SRETNA78


SVEČANA SJEDNICA I SLAVLJE
POVODOM VRAĆANJA NACIONALIZIRANOG DIJELA ZGRADE
»ŠUMARSKI DOM« ODRŽANIH 28. PROSINCA 1977. GODINE


Prema ustaljenoj, dugogodišnjoj, tradiciji i ove je godine u društvenim prostorijama
Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske održana 28. prosinca
1977. g. Svečana sjednica, kojoj su prisustvovali članovi Sabora i saborskih vijeća
SR Hrvatske, kao i istaknuti znanstveni, stručni i društveni radnici i rukovodioci
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Povod za sazivanje ove sjednice nije bila samo proslava uspješnog završetka
poslovne 1977. g. nego i donošenje Zakona o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade
»Šumarski dom« Savezu i davanje prava korištenja i raspolaganja ovom šumarskom-
društvenom zgradom. Savez je smatrao potrebnim da ovaj radosni i
svečani trenutak što snažnije obilježi i ujedno iskaže i zahvalnost struke Saboru
i ostalim saborskim tijelima SR Hrvatske što su uvažili razloge i dokumentaciju,
kojom je Savez potkrijepio svoju molbu za vraćanjem zapadnog krila zgrade —
nacionaliziranog još 1961. g., kao i to što je Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske
ocijenilo da su razlozi za donošenje spomenutog Zakona opravdani.


Svečano ukrašene društvene prostorije Šumarskog doma, okićene zelenilom,
borovima, vijencima i zelenim društvenim zastavama dočekale su i primile preko
75 uzvanika ove svečane sjednice. Zid velike društvene dvorane gdje se je odvijala
proslava, bio je prekriven velikim crtežom slikara Josipa Ćosića koja je
nosila naslov: »Bitka« za Šumarski dom! Ovaj veliki crtež u tušu, dužine 7,50 m
i širine 2,0 m, prikazao je radost i veselje povodom dobivanja cjelokupne zgrade
»Šumarski dom« za ostvarivanje ciljeva Saveza. Glavni motiv slike predstavlja
crtež kad predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske Jakov Blažević predaje »Šumarski
dom« brojnom članstvu Saveza IT šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske.
Uz ove na crtežu su prikazani i brojni akteri i sudionici ovih napora oko
vraćanja Šumarskog doma.


Pozivu Saveza su se odazvali, da nabrojimo samo neke, i došli: Neda Andrlć,
predsjednica Vijeća općina Sabora, ing. Rade Pavlović, republički sekretar za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo, ing. Tomislav Krnjak, republički
podsekretar za šumarstvo, predsjednici saborskih komisija Josip Krpan
i Cvjetko Bosanac, zatim akademik prof. dr. D. Klepac, dr. S. Bađun, dekan Šumarskog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu, arh. ing. Vj. Radauš, predsjednik Saveza
IT Hrvatske, ing. T. Cajnko, predsjednik Saveza IT šumarstva i prerade drveta
Jugoslavije, Dr Ivan 2ivko, tajnik SlZ-a za znanstveni rad SRH, ing. S. Galović,
predsjednik Zajednice šumarstva, industrije drva i prometa drvnim proizvodima,
ing. S. Tomaševski, glavni direktor Exportdrva, ing. I. Puškar, predsjednik Zajednice
općina i direktor ŠG — Karlovac, brojni članovi šumarske i drvno industrijske
operative i dr.


112
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Pozdravna riječ predsjednika dr. B. Prpića


Svečana sjednica započela je uvodnom riječi predsjednika Saveza prof. dr. B.
Prpića, koji je pozdravio uzvanike i rekao:


Ovaj Savez ima bogatu tradiciju. On je najstarije tehničko društvo u
Jugoslaviji s najstarijim stručnim časopisom. Naš Savez djeluje u okviru
programa SSRN, republičkog Saveza inženjera i tehničara, a veoma usko je
povezan sa Savezom inženjera i tehničara šumarstva i industrije drva Jugoslavije.


Zahvaljujući stručrtom radu članova ovog Saveza naša Republika posjeduje
bogat šumski fond koji ima veliko privredno značenje i gotovo neprocjenjivu
vrijednost socijalne funkcije šume. šume s kojima gospodarimopoprimaju, zahvaljujući dostignućima šumarske nauke i struke, sve stabilniji
oblik, a njihova površina se povećava.


Posebno moramo naglasiti ulogu šume u poslijeratnom razdoblju obnove
zemlje i kasnije ekonomske blokade. Šuma je obnovila zemlju, te izgrad´latemelje naše suvremene industrije, a što je još važnije, niti tada nisu ozbiljnije
ugroženi naši šumski ekosistemi. Priznanje za stručni i društveni rad
dobili su šumari i drvnoindustrijalci od samog PREDSJEDNIKA REPUBLIKE
MARŠALA TITA na svome III kongresu u Bledu. Tim, priznajem, mi se posebno
ponosimo.


Godina koja je iza nas bila je veoma sadržajna. Slavili smo Titove i naše
jubileje, donesen je Zakon o šumama naše Republike, vraćen nam je dio
Šumarskog doma i stvoreni su preduvjeti za ostvarivanje ciljeva i programa
ovog Saveza.


Pružena nam je mogućnost da otvorimo IZLOŽBENI PROSTOR O ULOZI
SUME U ZAŠTITI ČOVJEKOVA OKOLIŠA, da osnujemo PROPAGANDNI
CENTAR ZA ŠUMARSTVO I DRVNU INDUSTRIJU, da pristupimo osnivanjuKSILOTEKE, da započnemo s osnivanjem ŠUMARSKOG MUZEJA, da poradimo
na osnivanju DRUŠTVA PRIJATELJA ŠUME, te da se intenzivno uklju
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 116     <-- 116 -->        PDF

cimo u akciju zaštite čovjekove radne i životne sredine koja je započela ove
godine, a zbog svoje važnosti poprimat će iz godirte u godinu sve veće dimenzije.


Socijalna funkcija šume koja predstavlja vrijednost o kojoj dan´as diskutira
gotovo svaki naš građanin — povjerena je šumarskim stručnjacima.
Mi smo svjesni njene vrijednosti jer regulirajući prirodu tamo gdje je narušena,
sami smo je povećali. Mi smo, međutim, svjesni toga da određenim
stručnim postupkom oblikujemo takve šumske sastojim koje pružaju optimalne
uvjete za razvoj elektroprivrede i vodoprivrede,
uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnje koja je
posljedica klime što je stvara šuma. Oblikujući krajolik šumari stvaraju
povoljne uvjete za razvoj turizma, a podržavajući stabilne
šume u okolini industrijskih i urbanih sredina stvaraju se pluća
gradova.


Sve navedeno govori o tome da šumarstvo ne može biti prepušteno samo
sebi. Ono ne može samo rješavati suoje probleme i zadržati se u uskom
okviru svojih interesa. Socijalna uloga šume koja postaje sve interesantnija,
dovela je problematiku šumarstva neposredno pred društvo. Tu posebno mislim
na proširenu biološku reprodukciju šuma koja se sastoji u osvajanju šumom
neobraslih produktivnih površina u pošumljivanju krša te u rekonstrukciji
i konverziji šuma i dr. Šumarstvo ima stručnih, ALI NE I MATERIJALNIH
MOGUĆNOSTI da rješava problem proširene biološke reprodukcije
šuma koja je od šireg društvenog interesa.


Zakon o šumama koji je stupio na snagu ove godine jedan je od najprogresivnijih
koji je SR Hrvatskoj ugledao svjetlo dana. Koristim ponovno
priliku da za napore u vezi donošenja Zakona o šumama, čestitam našem
sekretaru ing. Radi Pavloviću i podsekretaru ing. Tomislavu Krnjaku, kao
i svima onima koji su sudjelovali kod njegove izrade.


U ovoj godini imali smo, nažalost priliku da ponovno dokazujemo kako
je KOZA ŠTETNA ZA ŠUMSKU VEGETACIJU, te da branimo Zakon o zabrani
držanja koza koji je priznat kao jedan od najprogresivnijih u svijetu.
Zbog uskih interesna pojedinaca koji sijeku granu ria kojoj sjede, ponovno se
diskutiralo o ispravnosti postavki navedenog Zakona. Smatramo, međutim,
da su progresivne snage uz našu stručnu pomoć pobjedile i da Zakon ne će
doći u pitanje.


Naša drvn,a industrija nalazi se u fazi evolucije u težnji da što više oplemeni
sirovinu. Trend potražnje drvnih proizvoda u stalnom je porastu i prema
predviđanjima neće opadati. Ta činjenica govori o porastu društvenog
interesa za drvnu industriju što je veoma usko povezario sa šumarstvom kao
sirovinskom bazom, koje je ujedno i čuvar socijalne funkcije šume. Ovaj
Savez predstavlja dobru platformu za suradnju i dogovore obiju struka u
pronalaženju optimalnih rješenja.


Drugarice i drugovi dozvolite mi da vas još jedanput srdačno pozdravim,
zahvalim se svima na odazivu i zaželim da se u našem Šumarskom domu ugodno
osjećate!


Nakon pozdravnog govora dr. B. Prpića uslijedila studentska pjesma »Gaudeamus
igitur . . .«, pa zatim »Oda šumi« svečani recital pjesnika Miroslava S.


114
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Mađera, snimljena na gramofonsku ploču. Ovaj recital, koji smo već jednom U
cijelosti objavili u Š. L. broj 7—9/76. g., od 14 svečanih strofa ponovno je izgovorio
Zlatko Crnković, prvak drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
Stihove recitala pratila je glazba Jakova Gotovca iz njegovog Simfonijskog kola,
i odlomci iz opere »Ero«, pa pjesme »Po šumama i gorama«, »Konjuh planinom«.
Ovu glazbenu pratnju odabrali su ing. S. Vanjković i dr. M. Bergovec.


Ing. T. Cajnko, predsjednik spomenutog Saveza proglasio je za počasne članove
Saveza IT šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije slijedeće
naše članove: Dr Branimira Prpića (Za´-´-eb), ing. Josipa Šafara (Zagreb), ing. Nikolu
Šepića (Opatija), ing. Srećka Vajijkovića (Zagreb) i ing. Vladimira Špoljarić
(SI. Brod). Zaslužnim članovima proglašeni su: ing. Bogdan Dereta (Zagreb,
ing. Slavko Horvatinović (Vinkovci), ing. Vinko Lacković (Bjelovar) i ing. Tomislav
Lucarić (Vinkovci).


Neda Andrić i dr. B. Prpić
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Na kraju svečanog dijela sjednice otpjevao je pjevački zbor »Gorani« iz Zagreba
niz koncertnih djela pod ravnanjem dr. Mije Bergovca.


Iza svečane večeri uslijedio je spontani dio programa u kojem su nastupali
studenti Šumarskog Fakulteta u sastavu: Lidija i Mate Špehar, Lela i Joso Vukelić,
Ruža Popović i Marin Tomaić i otpjevali niz veselih pjesama: Na ispit pođoh
ja . . ., Šumari šumu kroje . . ., itd. »Obraz« starije šumarske generacije
spasio je i ove godine ing. S. Vanjković i otpjevao nekoliko pjesama sa Slavonskog
festivala 76.


Neka vam je svima sretna i plodnija Nova 1978.!


R. A.
ZAJEDNICA ŠUMARSTVA, PRERADE DRVA I PROMETA
DRVNIM PROIZVODIMA I PAPIROM


Zagreb, Mažuranićev trg 6


OKUPLJA


— 163 OOUR šumarstva sa 16.219 zaposlenih
— 148 OOUR drvne industrije sa 35.354 zaposlena
— 11 OOUR celuloze sa 3.719 zaposlenih
— 5 OOUR prometa sa 2.013 zaposlenih


sa ciljem trajnog povećanja dohotka, proširenja materijalne osnove
udruženog rada i povećanja ličnog standarda zaposlenih