DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 128     <-- 128 -->        PDF

OBAVIJESTI


FOIRE INTERNATIONAL FORESTIERE, EPINAL


U Epinalu (Francuska) svake godine u proljeće održava se Međunarodni sajam
šumarstva. U 1978. god. održat će se od 29. travnja do uključivo 7. svibnja. Ovaj Sajam
ujedno omogućuje konstruktorima, tvorničarima i drugima da prikažu šumarstvu
i industriji za preradu drva potpuni uvid u stanje mehanizacije i dr. u času održavanja
Sajma.


Na Sajmu biti će prikazana:
mehanizacij a s područja uzgoja i iskorišćavanja šuma, oprema pilana i drugih
industrijskih i prerađivačkih uređaja za obradu i preradu drva i dr. te u p o t r e-
b a drva i njegovih derivata, a održat će se i izlasci u šume u organizaciji Nacionalnog
ureda za šume kao i obilasci pilana i drugih tvornica za preradu drva u okolici
Epinala.


Adresa ovog Sajma glasi: Foire international forestiere Boate poslale No 5 —


— 88001 Epinal (op)
SASTANAK GRUPE 2.09 IUFRO ODRŽAT CE SE U RUJNU 1978. U LJUBLJANI


Institut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehnički fakulteti u Ljubljani or
ganizira pod pokroviteljstvom Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade
drveta Jugoslavije sastanak IUFRO Grupe 2.09, koji će se održati od 18. do 23. rujna
1978. u Ljubljani. Grupa 2.09 obrađuje utjecaj zagađenog zraka na šum
e .*)


x) Adresa: Ljubljana, Večna pot 30, P. p. 523-x, telefon 61 031.


Knjiga »EKONOMIKA ŠUMSKE PRIVREDE« Prof. Dra Zv. POTOČIĆA
može se narjučiti od EkoiVpmskg fakulteta u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7. —


Cijena 100 dinara.