DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 129     <-- 129 -->        PDF

BIBLIOGRAFSKI LEKSIKON HRVATSKE — POZIV NA SURADNJU


»Jugoslavenski leksikografski zavod započeo je 1975. godine s pripremama
oko izrade nove edicije pod radnim naslovom BIBLIOGRAFSKI LEKSIKON
HRVATSKE. Ta će edicija sadržavati životopise ili životopisne podatke s bibliografskim
podacima svih ljudi od najstarijih vremena do današnjih dana, koji
su se bilo čime istakli u izgrađivanju hrvatskog duhovnog i materijalnog života.
. . . Leksikon .. . bi obuhvaćao .. . i one koji su se u pojedinim vremenima
istaknuli i svojim negativnim radom, izgubivši prava mjerila u sistemu vrednovanja,
te pokušali razgrađivati nacionalnu kulturu i narodnu egzistenciju.«


U Leksikonu bi, dakle, trebale biti obuhvaćene »sve ličnosti čiji je doprinos
bio zapaženiji na području materijalne i duhovne kulture, a spadaju u jednu od
ovih kategorija:


— Hrvati bez obzira gdje su živjeli i stvarali;

pripadnici drugih naroda i narodnosti koji su rođeni na tlu Hrvatske ili
duže vremena živjeli i stvarali u Hrvatskoj;
— stranci koji su duže vremena živjeli i stvarali u Hrvatskoj.«
U Leksikonu bi bili, uz ostale, prikazani i:
»— političari: istaknutiji zastupnici od pol. XIX stoljeća te istaknutiji poslijeratni
društveno-politički radnici;


— istaknutiji ratnici iz prošlosti te istaknuti borci i ilegalni radnici iz NOB;
— zaslužniji . . . privrednici (dakle i šumari) .. . te iseljenici;

.. . dobrotvori, mecene, donatori, športaši kao i drugi najrazličitiji javni
radnici prema zaslugama, te popularne osobe.«
To su načela JLZ-a za izradu Bibliografskog leksikona Hrvatske. Prva faza
rada je izrada abecedera tj. popisa ličnosti, koja bi došla u obzir za daljnu obradu
odnosno izbor značajnih ličnonsti obzirom na koncepciju Leksikona.


Kako bi oblast šumarstva i lovstva bila što potpunija molimo za suradnj u
sve čitatelje Šumarskog lista. Ta suradnja se u prvom redu sastoji u tome, da se
navedu ličnonsti, uz kraće obrazloženje, koje bi trebale ući u Leksikon. Koje bi
ličnosti mogle doći u obzir vidljivo je iz naprijed navedenih načela JLZ-a. Za
osobe, koje su opisane u I izdanju Šumarske enciklopedije, trebalo bi samo dopuniti
činjenicama, koje nisu već navedene.


Podatke slati na Savez inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Zagreb, Trg Mažuranića 11.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 130     <-- 130 -->        PDF

DRVARCI! PRIRUČNIK ZA PRAKSU!


DRVNO INDUSTRIJSKI
PRIRUČNIK


UREDILI


Dr IVO HORVAT Dr JURAJ KRPAN
PROFESOR PROFESOR
ŠUMARSKOG FAKULTETA ŠUMARSKOG FAKULTETA


SASTAVILI


Prof. dr R. BENIĆ; Prof. M. BILJAN, dip. ing.;M.BREZINSĆAK.
dipl. ing; Prof. dr B. EMROVIĆi Prof. dr IVO HORVAT;
Z. JAMBROSlC. dipl. ins.; Prof. dr J. KRPAN; M. KUGLER.
viši predavač; Prof. V. PINTER, dipl. ing.; Prof. dr M. VIDAKOVIC


TEHNIČKA KNJIGA
ZAGREB 1967


Još 1967. g. izišao je — u izdanju Tehničke knjige — DRVNO
INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK džepnog formata 11 X 17 cm, a u redakciji
i obradi prof. dr. Ive Horvata i dr. Jure Krpana (Šumarski
fakultet — Zagreb). Priručnik je tiskan na biblijskom papiru na 1216
stranica i donosi: Matematički dio, sisteme mjernih jedinica i standardnih
brojeva, poglavlje mehanike, nauke o čvrstoći, toplini, elektrotehnički
dio, energetska postrojenja, strojevi za obradu drva, transport,
tehnologiju drva, eksploataciju šuma, pilansku preradu, furnire
i ploče, sušenje, parenje i dr. Povez u plastičnim koricama.


Cijena 1 primjerku 100 dinara.


Narudžbe prima i izvršuje:


SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


41000 Zagreb, Trg I. Mažuranića 11


Bankovni račun: 30102-678-6249