DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 21     <-- 21 -->        PDF

NEKE MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE HIBRIDA


JAPANSKOG CRVENOG BORA (PINUS DENSIFLORA SIEB. ET ZUCC.)
I OBIČNOG BORA (PINUS SYLVESTRIS L.)*


M. VIDAKOVIĆ, A KRSTINIĆ, Ž. BORZAN i B. JURKOVIC-BEVILACQUA
Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet Zagreb


SAŽETAK. U ovom radu autori iznose neke morfološke karakteristike
i anatomsku gradu iglica proizvedenog hibrida P. densiflora
x P. sylvestris uz konstataciju, da su hibridne jedinke cvale
već u trećoj godini. O bujnosti rasta ovog hibrida, s obzirom da
su za ispitivanje bile na raspolaganju svega tri biljke, za sada se
ne može ništa reći. (v)


UVOD


Međuvrsna hibri dizači ja kod borova dala je u mnogim slučajevima vrlo
ohrabrujuće rezultate. Naime, proizvedeni hibridi Fi generacije pokazivali su
za vrijeme uzgoja u rasadniku u mnogim slučajevima pojavu heterozisa. Kod
dvoigličavih borova veoma bujan rast Fi hibrida dobiven je križanjem P.
densiflora X P. thunbergiana, P. densiflora X P. nigra, P. nigra X P. resinosa
i P. thunbergiana X P. massoniana (WRIGHT 1962).


Budući da je jedan od ciljeva oplemenjivanja borova proizvodnja hibrida
veoma bujnog rasta, to smo stavili sebi u zadatak da ispitamo mogućnosti
rasta međuvrsnih hibrida dobivenih križanjem nekih naših i stranih vrsta
borova.


U tu svrhu proizveden je hibrid između japanskog crvenog bora i običnog
bora. Budući da morfološke karakteristike ovog hibrida nisu opisane, odlučili
smo da neke od njih opišemo i to iz razloga što je determinacija mladih stabala
međuvrsnih hibrida borova često teška i dvojbena.


METODE RADA


Na klonu (V116) japanskog crvenog bora izvršena je 1965. godine kontrolirana
hibridizacija s polenom jednog stabla običnog bora. Ženski cvatovi na


* Rezultati ovih istraživanja prikazani su na Simpoziju povodom proslave 25.
godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u okviru Sekcije za fiziologiju
i oplemenjivanje šumskog drveća.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 22     <-- 22 -->        PDF

japanskom crvenom boru su izolirani u 4 vrećice. Oprašivanje je vršeno pomoću
inhalatora. Od tog umjetnog oprašivanja uzgojene su 1967. godine 3
biljke. Biljke su uzgojene u rasadniku i kod starosti 7 godina promatrana
je njihova morfologija i uspoređivana s roditeljskim vrstama. Izučavane su
slijedeće karakteristike: dužina iglica, dužina i boja rukavca iglica, broj češera
po biljci, broj češera u pršljenu, kut insercije češera, dužina stapke jedno-


SI. 1. P. densiflora X P. sylvtestris


godišnjih (nezrelih) češerića, dužina stapke dvogodišnjih (zrelih) češera, boja
jednogodišnjih izbojaka i oblik plodnih ljusaka češera. Kod iglica je promatrana
i unutarnja morfologija i to na poprečnom presjeku u polovici dužine
iglice. Mjerena je širina i visina presjeka, opažan je broj smolenica, broj
sklerenhimskih slojeva kod žila i broj hipodermalnih slojeva na konveksnoj
i ravnoj strani iglice.


Tab. 1


Dužina iqlica (mri) ´ ´ Dužina rukavca (um) Broj Broj
češera češera biljaka Opask a


Vrst a X Širina Širina
s s— C.V. varijaX
s s— C.V. varija


po cm
bilnoX
bilnobiljci


pršljenu


% % kom. kein.


sti sti


Biljka Broj podataka


P.densiflora V116 118,90 16,81 2,38 14,13 93-150 9,5 1,16 0,16 12,19 7-11 51-73 2*22-2,92


je (iglica) je 50
cijepita


P.densiflora V116
X 65,72 5,18 0,73 7,88 53-77 5,86 0,75 0,11 12,79 4-7 5-24 1,67-2,67 96-112


P.sylvestris 43


P.sylvestris S733 72,62 8,44 1,19 11,62 53-89 4,44 0,73 0,10 16,44 3-6 -


P.sylvestris 43 83,74 6,91 0,98 8,25 67-95 6,46 1,05 0,14 16,25 3-9
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 23     <-- 23 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Hibridne biljke su cvale već u trećoj godini, dok su kod starosti od 7 godina
u prosjeku imale 1,67 do 2,67 češera u pršljenu. Obični bor kod te starosti
još nije cvao. Roditeljski klon japanskog crvenog bora ima broj češera
u pršljenu od 2.22 do 2.92 (tab. 1). Isto tako, ranu cvatnju kod ovog hibrida
su opisali HEIMBURGER i FOWLER (1969). Interesantno je napomenuti da
je rana i obilna cvatnja kod međuvrsnih hibrida borova zapažena u slučajevima
kada se pojavljuje veoma bujan rast ili pojava heterozisa. SCHREINER
(1949) i WRIGHT i GABRIEL (1958) naglašavaju da ovi hibridi imaju jako
izraženu pojavu heterozisa. Zapažanja su obavljena do starosti biljaka od 15
godina. ZSUFFA (1974, putem korespondencije) smatra da hibridi na pokusnim
plohama u Kanadi, iako su još mladi, pokazuju visoko signifikantnu bujnost
rasta. S obzirom da smo uspjeli proizvesti samo tri biljke to o bujnosti
rasta u ovom slučaju ne možemo ništa sa sigurnošću reći.


WRIGHT i GABRIEL (1958) i WRIGHT (1962) govore o maloj proizvodnji
sjemena iz ovog križanja, koja iznosi oko 0,3 fertilne sjemenke po češeru,
a te potvrđuju i naša istraživanja. FOWLER (1964) navodi da su od ukupno
1100 proizvedenih sjemenki samo dvije bile pune te da je od njih uzgojio hi
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tab. 2


Dužina Dužina


stapke stapke


Kut inser-jednogodvogo


Vrst a cije češera dišnjih dišnjih Opask a


X« češera češera


x


mm mm


140 5.42 U zagradama su podaci


Pinus densiflora VI16


(131—158) (3.8—6.9) o širini varijabilnosti


9.48


Pinus sylvestris 367 0 —


(7.4—11.6)
Pinus densiflora VI16 54 7.50 8.57
X (48—64) (6.3—9.9) (7.0—9.4)
Pinus sylvestris 43


bridne biljke. Međutim, povratni križanci (WRIGHT, 1962) na oba roditelja
proizvode se s lakoćom, a odlikuju se bujnim rastom. Godine 1971. i 1972.
mi smo također s lakoćom proizveli povratne križance koji se odlikuju ranom
cvatnjom i bujnim rastom.


SI. 3. P. sylvestris
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Hibridni karakter uzgojenih biljaka najbolje se očituje u građi češera,
kutu insercije i dužini stapke češera. Apofiza češera hibridnih biljaka (slika 1)
imaju jako izražene grbice, te u tom pogledu nalikuju na japanski crveni bor.
Šiljci na grbicama su kod hibridnih biljaka jako izraženi samo u gornjoj polovini
češera, dok su kod japanskog crvenog bora šiljci oštri i raspoređeni
po cijelom češeru (slika 2). Češer običnog bora (slika 3) nema šiljke na grbicama.
U pogledu kuta insercije i dužine stapke jednogodišnjih češera hibridi
su intermedijarni u usporedbi s roditeljskim vrstama (tab. 2).


Boja jednogodišnjih izbojaka kod hibrida je zelenkasto-siva, kao i kod
običnog bora, dok je kod japanskog crvenog bora smeđa sa žućkastim nijansama.
U boji rukavca iglica hibrid više nalikuje na japanski crveni bor, kod
kojega je ta boja tamnosiva, dok je kod običnog bora svijetlosiva.


U pogledu duljine rukavca na iglicama hibridi pokazuju intermedijarnost,
dok u duljini iglica odstupaju od roditeljskih vrsta (tab. 1).


Tab. 3.


Iglice Broj sklerenhimskihslojeva
Broj hipodermalnih
W slojeva
Broj
smole-
Opask a
O a nj nj
> a a c
C nj > nj


Pinus đensiflora V116 >44 760 7 (6-10) 2 (3)-l 1 -(-)
Pinus đensiflora V116


Oznaka hibridne


x 3,50 (3-4) 2 (3)-l (2)


biljek: 566/1


Pinus sylvestris 43
122i 656 1 (2) 1 (2)-l 1 566,11


1248 438 6 1 (2)-l 1 1 566/III


" -


Podatak uzet iz
Pinus sylvestris 1515 735 9 (6-12) 2-1 -10-6 1 1 rada: Vidaković


(1958)


U anatomskoj građi iglica intermedijarnost hibrida izražena je u međusobnom
položaju žila u periciklu. Kod običnog bora žile su jako razmaknute,
dok su kod japanskog crvenog bora blizu jedna drugoj. U drugim izučavanim
karakteristikama hibridi se ne razlikuju od roditeljskih vrsta (tab. 3).


ZAKLJUČAK


Hibridne biljke između japanskog crvenog bora i običnog bora karakterizirane
su ranom cvatnjom (već u trećoj godini).


Intermedijarnost hibrida u odnosu na roditeljske vrste očituje se u građi
apofize češera, kutu insercije i dužini stapke jednogodišnjih češera te u dužini
rukavca iglica. U ostalim izučavanim morfološkim karakteristikama (boja
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 26     <-- 26 -->        PDF

jednogodišnjih izbojaka, boja rukavca iglica i dužina iglica) hibridi nisu intermedin
arni.
U anatomskoj građi iglica intermedijarnost je izražena kod hibrida jedino
u međusobnom položaju žila.


LITERATURA


1.
Fowler , D. P. (1964): Hard pine breeding at the Southern Research Station,
Maple, Ontario, 1962 and 1963. Proceedings of the ninth meeting of the Comittee
on forest tree breeding in Canada; Part II, 33—37.
2.
Heimburger, C. C. and Fowler, E. J. (1969): Precocious Flowering in
Some Pines of the Lariciones Group; Silvae Genetica, 18, 146—150.
3.
Seh r einer , E. J. (1949): Creating better trees; For. Leaves, 34, 3—4.
4.
Vi da ko vić, M. (1958): Investigations on the intermediate type between the
Austrian and the Scots pine; Silvae Genet. 7, 12—18.
5.
Wright, J. W. and Gabriel, W. J. (1958): Species hybridization in the hard
pines, series sylvestres; Silvae Genetica 7, 109—115.
6.
Wright , J. W. (1962): Genetics of Forest Tree Improvement; FAO, Rome, 399p.
SUMMARY


SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HYBRIDS BETWEEN
JAPANESE RED PINE (PINUS DENSIFLORA SIEB. ET ZUCC.) AND
SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.)


On a clone (VI16) of Japanese Red Pine a controlled hybridisation with pollen
from a tree of Scots Pine was performed in 1965. From this crossing combination
three plants were raised in 1967. At their age of 7 years several morphological
characteristics and the anatomical structure of the needles were observed,
with the aim to establish in which characters the hybrids differ from their
parents.


The hybrid plants blossomed already in the third year. At the age of 7 years
they bore 2—3 cones in the whorl, while the Scots Pine had not yet blossomed
at that age. The parent clone of Japanese Red Pine bore on an average a greater
number of cones in the whorl.


The hybrid character of the raised plants is best manifested by the structure
of the cones, by the insertion angle, the length of the cone stalk and the colour
of one-year-old shoots. With regard to the angle of insertion of the cones and the
length of the cone stalks the hybrids are intermediate, while with respect to the
colour of one-year shoots they resemble Scots Pine to a greater extent.


Cone apophyses of hybrid plants possess strongly marked umbos, and in this
regard they resemble Japanese Red Pine. The prickles on the appophyses in
hybrid plants are strongly marked only in the upper half of the cone, while in
Japanese Red Pine sharp prickles are distributed all over the cone. The cone of
Scots Pine bears no prickles on the apophyses.


As regards the length of the needles and the length of the basal sheath on
the needles the hybrids resemble Scots Pine more than Japanese Red Pine.


As to the anatomical structure of the needles there exist differences in the
mutual position of the vascular bundles in the pericycle. In Scots Pine the vascular
bundles are more strongly placed apart than in Japanese Red Pine, while
the hybrids display an intermediacy in this respects.


Primljeno 8. IX 1977.
(Katedra za šumarsku genetiku
i dendrologiju Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu,
Šimunska cesta br. 25)