DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Imajući u vidu varijabilnost izgradnje Cetina, sa svakog stabla uvek je
uzimano po 100 dvogodišnjih Cetina i to samo iz sredine krune. Cetine su
presecane na sredini i iz tog dela su pravljeni preparati.


Na poprečnom preseku četina istraživani su ovi elementi:


1. Debljina kutikule (merena na više mesta na ravnoj i konveksnoj strani
četina).
2. Epidermis {dužinu i širinu epidermalnih čelija u mikronima).
3. Hipodermis (broj slojeva hipodermalnih ćelija, kao i veličinu hipodermalnih
ćelija).
4. Broj ćelija endodermisa, te dimenzije ćelija endodermisa.
5. Broj stoma na celoj periferiji poprečnog preseka.
6. Borani parenhim (broj slojeva na konveksnoj strani četine i dužine
ćelija boranog parenhima).
7. Smolni kanali (broj smolnih kanala i njihovi prečnici).
8. Rastojaje između provodnih snopića.
9. Dimenzije četina (širina četina uzeta je od jednog do drugog ugla poprečnog
preseka četine a paralelna je sa ravnom stranom četine).
Debljina četina merena je upravo na širinu.
Sve veličine izračunate su varijaciono statistički posebno za svako stablo
i zbirno za svaku populaciju.


4. REZULTATI I DISKUSIJA
U ovom poglavlju je prikazana vrednost elemenata anatomske izgradnje
četina za sve lokalitete. Donesene su razlike unutar pojedinih elemenata građe
četina.


4.1. Kutikula
Debljina kutikule kod četina sa pojedinih lokaliteta iznosila je:


Olimp od 4,2 do 10,5 (12,6) mikrona (M ± fm = 6,43 ± 0,08)
Murtenica od (2,1) 4,2 do 10,5 mikrona (M ± fra = 7,41 ± 0,12)
Prevalac od 4,2 do 10,5 mikrona (M ± fm = 7,20 ± 0,07)
Prenj od (2,1) 4,2 do 10,5 mikrona (M ± fm = 6,65 ± 0,07)
Pirin od 4,2 do 10,5 (12,6) mikrona (M ± fm = 7,52 ± 0,06)
Slavjanka od 4,2 do 8,4 (10,5) mikrona (M ± fm = 6,48 ± 0,06)
(Napomena: brojevi u zagradama znače da se te veličine rede javljaju).


Kako se vidi iz navedenih podataka, u debljini kutikule nema vidnih
razlika unutar pojedinih provenijencija. Iz tih razloga debljina kutikule nije
uzeta u obzir za sistematiku munike.


4.2. Epidermis
Merenjem dužina epidermalnih ćelija na poprečnom preseku četina munike
utvrđene su njihove dužine i širine (minimalne, maksimalne i prosečne
vrednosti) a podaci prezentirani u tabeli 1.