DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tabela 1


Lokalitet Dužina ćelija Širina ćelija
(mikrona) (mikrona)


Olimp (Grčka) 21,0 do 31,5 (33,6) M = 25,76 ± 0,11 14,7 đo 23,1 (25,2) M = 19,43 ± C,00
Murtenica (Srbija) (21,0) 23,1 do 33,6 M = 27,78 ± 0,17(12,6) 14,7 do 25,2 M = 20,41 ± 0,00
Prevalac (Kosovo) (16,8) 21,0 do 31,5 (33,6) M = 25,66 ± 0,12 (12,6) 14,7 do 27,3 (29,4) M = 20,81 ± 0,11
Prenj (Hercegovina) 18,9 do 31,5 M = 23,96 ± 0,11 (14,7) 16,8 do 23,1 (25,2) M = 19,17 ± 0,08
Pirin (Bugarska) (16,8) 18,9 do 31,5 M = 25,22 ± 0,13 (12,6) 14,7 do 23,1 (25,2) M = 19,53 ± 0,10
Slavjanka (Bugarska) 21,0 do 31,5 M = 25,34 ± 0,11 16,8 do 25,2 M = 20,92 ± 0,08


Razlike u dužini epidermalnih ćelija Cetina munike sa pojedinih lokaliteta
su tako velike i jasne, da se već na osnovu dimenzija ćelija, naročito dužina
ćelija, mogu razlikovati tri grupe:


1.
var. typica (Olimp)
dužina ćelija od 21,0 do 31,5 (33,6) mikrona
širina ćelija od 14,7 do 23,1 (25,2) mikrona
2.
var. Paučići (Murtenica)
dužina ćelija od (21,0) 23,1 do 33,6 mikrona
širina ćelija od


(12,6) 14,7 do 25,2 mikrona


var. leucodermis (Prevalac, Prenj, Pirin)


dužina ćelija od (16,8) 18,9 do 31,5 (33,6) mikrona


širina ćelija od (12,6) 14,7 do 27,3 (29,4) mikrona


Primerci iz Slavjanke (Bugarska), kako se iz tabele 1. može videti, imaju
istovetne dužine (od 21,0 do 31,5 mikrona, prošek 25,34 mikrona) i širine epidermalnih
ćelija kao i epidermalne ćelije sa Olimpa, pa prema tome one više
naginju ka var. typica nego ka var. leucodermis.


Oblik epidermalnih ćelija takođe može poslužiti kao indikator. Naime,
epidermalne ćelije prve, a naročito druge grupe imaju izduženi, pravougaoni
oblik a epidermalne ćelije treće grupe, uglavnom imaju kvadratni oblik.


Za sve lokalitete izračunato je da li su razlike u dimenzijama ćelija signifikantne
ili ne (tabela 2.). Prema tim rezultatima, jedino razlike nisu signifikantne
za dužinu ćelija između Prevalca i Olimpa kao i između Pirina i
Slavjanke, dok su razlike između Prevalca i Slavjanke dvojbene.


Tabela 2.


Lokalitet Olimp Murtenica Prevalac Prenj Pirin Slavjanka


Murtenica 2,02


Prevalac 0 10 2,12


— — — —


Prenj
1,80 1,70 —


3,82


Pirin
0,54 2,56 0,44 1,26


— —


Slavjanka 0,42 2,44 0,32 1,38 rt 12

2
0,24 2,26 Oli 1.56 0,30 0,13


Napomena : Brojevi u rubrikama označuju izračunati »t« iznos za pojedine
lokalitete. Brojevi pisani kurzivom znače da između tih lokaliteta nema signifikantne
razlike, a brojevi pisani uspravno znače da je signifikantnost sumnjiva,
dok brojevi s polucrnim brojkama označuju da su lokaliteti međusobno signifikantno
različiti.