DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Prema podacima GUDEVSKOG-STAMENKOVA-DURDEVE (1972) dužina
epidermalnih ćelija za Cetine iz Srbije i Makedonije kreće se od 12,5 do 22,2
mikrona a širina od 11 do 19,5 mikrona. Sravnjujući te podatke sa našim
(samo za četine iz Srbije i Kosova) opaža se znatno odstupanje.


4.3. Hipodermis
Za sistematiku munike, kod hipodermisa je važan broj slojeva kao i dimenzije
(dužina i širina) hipodermalnih ćelija.


Iz tabele 3. vidi se da je broj slojeva između pojedinih lokaliteta veoma
sličan. Ipak, na osnovu broja slojeva hipodermalnih ćelija mogu se izdvojiti
ove skupine:


1.
Od 2 do 6 slojeva (var. typica)
2.
Od 2 do 5 slojeva (var. Paučići)
3. Od 1 do 6 slojeva (var. leucodermis)
Prema broju slojeva hipodermalnih ćelija, primerci iz Slavjanke su bliži
var. Paučići.


Pored ne tako karakteristične razlike u broju slojeva, postoji osetna razlika
u veličini hipodermalnih ćelija. Na osnovu veličine tih ćelija munika se
može podeliti u ove važnije grupe:


1.
var. typica (Olimp)
dužina ćelija od (16,8) 21,0 do 37,7 (39,9) mikrona
širina ćelija od (14,4) 16,0 do 33,6 (35,7) mikrona
2.
var. Paučići (Murtenica)
dužina ćelija od (18,9) 21,0 do 37,8 mikrona
širina ćelija od (14,4) 16,8 do 31,5 (33,6) mikrona
3.
var. leucodermis (Prevalac, Prenj, Pirin)
dužina ćelija od (14,7) 18,9 do 37,8 mikrona
širina ćelija od (12,6) 14,7 do 33,6 mikrona
Kao što se vidi, hipodermis je također veoma značajan i karakterističan
za sistematiku munike.


Za sve lokalitete izračunato je da li su razlike u dužini hipodermalnih
ćelija signifikantne ili ne. Iz tabele 4. nedvosmisleno može se utvrditi da su
sve razlike, osim neznatnih izuzetaka, međusobno signifikantne. Kod širine
ćelija, bez ikakvog izuzetka, sve su razlike međusobno signifikantne.


Tabela 4.


Lokalitet Olimp Murtenica Prevalac Prenj Pirin Slavjanka
Murtenica 1,55 — — — — —
Prevalac 4,52 2,97 — — — —
Prenj 1,81 026 2,71 — — —
Slavjanka 4,04 2,49 0,48 2,23 2.G1 —
Pirin 1,43 0 12 ?.,W a?,s — — 2,39 0,84 2,13 0,58 0,96 1,65