DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 33     <-- 33 -->        PDF

VIDAKOVIĆ (1957) navodi da mimika ima veliki broj slojeva hipodermalnih
ćelija, ali ne navodi koliki je taj broj. Sudeći prema našim rezultatima,
broj slojeva je prilično veliki (od 1 do 6), pa se to poklapa sa podacima
citiranog autora.


Prema istraživanjima GUDEVSKOG-STAMENKOVA-ĐORĐEVE (1972)
broj slojeva hipodermalnih ćelija se kreće od 2 do 5, što se uglavno poklapa
sa našim rezultatima. Ovi autori su na osnovu broja slojeva hipodermalnih
ćelija zaključili da primerci munike iz Srbije i Makedonije pripadaju
Pinus Heldreichii ssp. leucodermis.


4.4. Endodermis
Tvorevinama koje u izvesnoj meri vrše ulogu zaštitnog tkiva treba priključiti
i endodermis, koji okružuje centralni cilindar u kome se nalaze provodni
snopići.


Broj ćelija endodermisa kod var. typica (sa Olimpa) se kreće od (25) 26
do 41 (44), u prošeku 33,74; kod var. Pančići (sa Murtenice) od (31) 33 do 42
(44), u prošeku 38,20; a kod var. leucodermis sa Prevalca od (27) 30 do 44, u
prošeku 35,54, kod primeraka sa Prenja od (26) 29 do 38 (39), u prošeku 33,63,
kod primeraka sa Pirina od 22 (24) do 38 (41), u prošeku 29,72 i kod primeraka
sa Slavjanike od (23) 25 do 39 (40) u prošeku 32,06. Prema tome može se
bez dvoumljenja reći da se broj ćelija endodermisa između pojedinih varijeteta
munike jasno razlikuje.


Za sve lokalitete izračunato je da li su razlike u broju ćelija signifikantne
ili ne, i pri tome je utvrđeno da su sve razlike signifikantno različne, osim
razlika između Olimpa i Prenja.


Dimenzije endodermalnih ćelija za četine sa pojedinih lokaliteta iznose:


1.
(var. typica)
dužina (35,7) 37,8 do 73,5 mikrona (prošek 53,94)
širina (18,9) 21,0 do 42,0 mikrona (prošek 30,33)
2.
Murtenica (var. Pančići)
dužina 42,0 do 73,5 mikrona (prošek 58,58)
širina (23,1) 25,2 do 48,3 (52,5) mikrona (prošek 34,74)
3.
Prevalac (var. leucodermis)
dužina (39,9) 42,0 do 73,5 (77,7) mikrona (prošek 56,59)
širina 25,2 do 52,5 (56,7) mikrona (prošek 35,75)
4.
Prenj (var. leucodermis)
dužina 42,0 do 65,1 (79,8) mikrona (prošek 56,60)
širina (25,2) 27,3 do 48,3 (56,7) mikrona (prošek 39,02)
5.
Pirin (var. leucodermis)
dužina (33,6) 42,0 do 69,0 (75,6) mikrona (prošek 55,02)
širina 21,0 do 44,1 (50,4) mikrona (prošek 32,09)
6.
Slavjanka (var. leucodermis)
dužina 31,5 do 67,2 (79,2) mikrona (prošek 51,77)
širina (18,9) 21,0 do 42,0 (48,3) mikrona (prošek 34,74)
Iz ovog pregleda se može zaključiti da su i dimenzije endodermalnih ćelija
između pojedinih grupa jasno izdiferencirane.


3!