DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Sve razlike u dužini endodermalnih ćelija su signifikantno različne. Izuzetak
čine samo razlike između Prevalca i Prenja, koje nisu signifikantno
različne.


Na osnovu svega iznetog zaključujemo da su broj ćelija endodermisa i
njihove dimenzije vrlo karakteristične za sistematiku munike, pa se po tome
dosta jasno mogu razlikovati među sobom pojedini oblici ove vrste.


4.5. Stome
Broj stoma je meren na ćelom obimu poprečnog preseka Cetina, pa na
osnovu toga mogu se izdvojiti ove grupe munike:


var. typica


Olimp. (12) 13 do 21 (22) prošek 17,65 ± 0,23


var. Paučići


Murtenica (12) 16 do 21 (22) prošek 19,50 ± 0,27


var. leucodermis


Prevalac (11) 12 do 21 (23) prošek 16,50 ± 0,27
10 do 14 (16) prošek 12,23 ± 0,14


Prenj


10 do 19 (21) prošek 14,37 ± 0,27


Pirin


10 do 17 (18) prošek 14,14 ± 0,19


Slavjanka
Iz ovog pregleda vidi se unutar var. leucodermis izvesno odstupanje, mada
ne i tako karakteristično, i to kod primeraka sa Prevalca. To se delimično
potvrdilo i prilikom utvrđivanja signifikantnosti. Naime, primerci između
Prevalca i Murtenice nisu bili signifikantni, dok su primerci između Pirina
i Slavjanke bili dvojbeni.
Znači, ne može se reći da broj stoma nema vrednosti kod´ utvrđivanja
sistemtske pripadnosti munike i pored toga, što ta razlika nije tako velika
kao kod ostalih anatomskih karakteristika.
Naš propust je što nismo posebno proučili veličinu i uronjenost stoma,
što bi svakako imalo velike koristi za sistematiku munike. To uostalom dokazuju
i početna istraživanja GUDEVSKOG-STAMENKOVA-DORDEVE (1972)
na četinama sakupljanim iz Srbije i Makedonije.


4.6. Borani parenhim
Da bi se uverili da li borani parenhim može poslužiti za utvrđivanje sistematske
pripadnosti munike, meren je broj slojeva na konveksnoj strani i dužina
ćelija. Ti podaci izneti su u tabeli 5, pa se na osnovu toga može utvrditi
da između broja slojeva boranog parenhima nema vidnih razlika.


Tabela 5.


Broj slojeva Dužina ćelija
Lokalitet na konveksnoj strani (mikrona)


Olimp
Murtenica
Prevalac
Prenj
Pirin
3 do 6 prošek 4,53 ± 0,07
4 do 6 prošek 4,80 ± 0,10
4 do 6 prošek 4,91 ± 0,07
(3) 4 do 6 prošek 4,77 ± 0,06
3 do 5 prošek 40,9 ± 0,09
(50,4) 54,6 do 96,6 (105,0) prošek 76,52 ± 0,45
(54,6) 63,0 do 92,4 ( 96,6) prošek 74,34 ± 0,54
42,0 do 84,0 ( 92,4) prošek 67,01 ± 0,84
(42,0) 54,6 do 84,0 ( 82,2) prošek 68,67 ± 0,35
(42,0) 50,4 do 79,8 ( 92,4) prošek 66,07 ± 0,44
Slavjanka 4 do 6 prošek 5,00 ± 0,10 50,4 do 96,6 prošek 70,94 ± 0,51