DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Prema tome i naši rezultati potvrđuju pretpostavku da je rastojanje između
provodnih snopića karakteristično i značajno za sistematiku munike.


4.8. Smolni kanali
Na poprečnom preseku Cetina meren je broj smolnih kanala i njihove
dimenzije. Koliko je ova karakteristika važna za utvrđivanje nižih sistematskih
kategorija munike, može se videti iz tabele 7.


Broj smolnih kanala nije jednak kod svih svojta.
Prema broju smolnih kanala, analogno kao i kod drugih anatomskih elemenata,
postoje vidne razlike između var. typica (primerci sa Olimpa), var.
Paučići (primer sa Murtenice) i var. leucodermis (primerci sa Prevalca, Prenja,
Pirina i Slavjanke). Cak i unutar var. leucodermis mogu se izdvojiti posebne
grupe, istina manje, ali s ostalim elementima građe Cetina pridonose
rešavanju problema svojta munike.
Razlike između broja smolnih kanala je signifikantna, osim između Olimpa
i Slavjanke gde je dvojbena.
Kako je već izneto, mi smo 1972. godine kod četina sakupljenih iz Jugoslavije
(Murtenica i Prevalac) istraživali broj smolnih kanala i pri tome utvrdili
da se u prvom slučaju taj broj kreće od 3 do 10, a u drugom od 1 do 10.
Prema tome, još tada moglo se videti da broj smolnih kanala je važna karakteristika
za sistematsku pripadnost munike.


Oblik smolnih kanala, gotovo isključivo je okrugli.


Radi utvrđivanja eventualnih razlika mereni su i prečnici smolnih kanala
(Tabela 7). Odmah pada u oči da Cetine sa Olimpa imaju najkrupnije smolne
kanale. Idući ka severu (Pirin i Slavjanka) dimenzije smolnih kanala se smanjuju.
Znači, od juga ka severu smolni kanali se smanjuju.


Na osnovu dimenzija smolnih kanala, isto tako mogu se izdvojiti tri grupe:


1.
Olimp 42,0 do 88,2 (128,2) mikrona (tipyca)
2.
Murtenica 42,0 do 73,5 ( 94,5) mikrona (Paučići)
3.
Prevalac 39,9 do 77,7 ( 84,0) mikrona (leucodermis)
Prenj 42,0 do 84,0 ( 92,4) mikrona (leucodermis)
Pirin (27,3) 31,5 do 63,0 ( 75,6) mikrona (leucodermis)
Slavjanka 31,5 do 75,6 ( 77,7) mikrona (leucodermis)
Iz tabele 8. vidi se da su sve razlike međusobno signifikantno različite.


Tabela 8.
Lokalitet Olimp Murtenic a Prevala c Prenj Piri n Slavjank a
Murtenica 42,06 — — —
Prevalac 39,85 2,51 — — — —
Prenj 35,21 6,85 4,34 — —
Pirin 49,79 7,73 10,24 14,58 —
_

Slavjanka 46,58 4,52 7,03 11,37 3,21 —
42,74 0,92 3,19 7,53 7,05 3,84