DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz ovog se vidi da jedino debljina Cetina sa Prevalca nije tako karakteristična,
pa bi se čak moglo reći da ona više naginje ka var. Pančići. Inače,
većina razlika između pojedinih lokaliteta za debljinu Cetina su signifikantne.


Širinu i debljinu Cetina munike proučavali su i drugi autori. Tako su GUDEVSKI-
STAMENKOV-DORĐEVA (1972) utvrdili da širina Cetina (za primerke
iz Srbije i Makedonije) iznosi od 1,2 do 1,8 mm a debljina od 0,6 do
1,1 mm, što se uglavno poklapa i sa našim mjerenjima. Međutim, citirani
autori nisu iskoristili te karakteristike za utvrđivanje sistematske pripadnosti
munike.


5. ZAKLJUČAK
Mi smo raspolagali sa četinama od sva tri varijeteta munike (Pinus Heldreichii
Christ var. typica Markgraf, Pinus Heldreichii Christ var. Pančići
Fukarek n. var. i Pinus Heldreichii Christ var. leucodermis [Antoine] Markgraf),
pa smo na osnovu anatomije Cetina potvrdili već izdvojene (na osnovu
spoljašnih morfoloških karakteristika) sistematske kategorije .


5.1. Pinus Heldreichii Christ var. typica Markgraf.
Anatomija Cetina ove munike je: dužina epidermalnih ćelija kreće se od
21,0 do 31,5, retko i do 33,6 mikrona (prošek 25,76 ± 0,11) a širina od 14,7
do 23,1 mikrona, rede i do 25,2 mikrona (prošek 19,43 ± 0,09 mikrona).


Broj slojeva hipodermalnih ćelija kreće se od 2 do 6 (prosečno 3,6 ± 0,04
slojeva); dužina ćelija od 21,0 do 37,8 mikrona, rede od 16,8 do 39,9 mikrona
(prošek 30,60 ± 0,015 mikrona) i širina ćelija od 16,8 do 33,6 mikrona, rede
od 14,4 do 35,7 mikrona (prošek 26,15 ± 0,16 mikrona).


Broj ćelija endodermisa kreće se od 26 do 41, rede od 25 do 44 (prošek
33,74 ± 0,28); dužina ćelija od 37,8, rede od 35,7 do 73,5 mikrona (prošek
53,94 ± 0,31 mikrona) i širina ćelija od 21,0 rede od 18,9 do 42,0 mikrona (prošek
30,33 ± 0,22 mikrona).


Na poprečnom preseku Cetina, broj stoma se kreće od 13 do 21, rede od
12 do 22 (prošek 17,65 ± 0,23).


Kod broja slojeva boranog parenhima nema nekih vidnih razlika između
pojedininh grupa. Dužina ćelija kreće se od 54,6 do 96,6, rede od 50,4 do 105,0
mikrona (prošek 76,52 ± 0,45 mikrona).


Rastojanje između provodnih snopića iznosi od 19,8 do 99,0, rede do 118,8
mikrona (prošek 53,76 ± 1,38 mikrona).


Broj smolnih kanala kreće se od 2 do 9, rede do 11 (prošek 4,72 ± 0,08)
a dimenzije od 42,0 do 88,2, rede do 128,2 mikrona (prošek 97,40 ± 0,59 mikrona).


Širina Cetina kreće se od 1445,4 do 1810,8 mikrona, rede od 1267,2 do 1980,0
mikrona (prošek 1630,72 ± 8,75 mikrona). Debljina Cetina iako nisu tako karakteristične,
one ipak mogu poslužiti za utvrđivanje sistematske pripadnosti
munike.


Ovaj varijetete munike nalazi se na Olimpu (Grčka), Mokroj planini i
Korabu (Albanija).


37