DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 40     <-- 40 -->        PDF

5.2. Pinus Heldreichii Christ var. Paučići Fukarek n. var.
Anatomska izgradnja Cetina ove munike karakteriše se sledećim osobenostima:
dužina epidermalnih ćelija iznosi od 23,1, rede od 21,0 do 33,6 mikrona
(prošek 27,78 ± 0,17 mikrona) a širina od 14,7, rede od 12,6 do 25,2 mikrona
(prošek 20,14 ± 0,09 mikrona).


Slojevi hipodermalnih ćelija kreću se od 2 do 5 (prošek 3,63 ± 0,05); dužina
ćelija od 21,0, rede od 18,9 do 37,8 mikrona (prošek 29,05 ± 0,23 mikrona)
i širina ćelija od 16,8 do 31,5, rede od 14,4 do 33,6 mikrona (prošek 23,85 ± 0,16
mikrona).


Broj ćelija endodermisa iznosi od 33 do 42, rede od 31 do 44 (prošek
38,20 ± 0,24); dužina ćelija od 42,0 do 73,5 mikrona (prošek 58,58 ± 0,53 mikrona)
i širina ćelija od 25,2 do 48,3, rede od 23,1 do 52,5 mikrona (prošek
34,74 ± 0,34 mikrona).


Broj stoma kreće se od 16 do 21, rede od 12 do 22 (prošek 19,50 ± 0,25).
Dužine ćelija boranog parenhima iznose od 63,0 do 92,4, rede od 54,6 do
96,6 mikrona (prošek 74,34 ± 0,54 mikrona).


Rastojanje između provodnih snopića kreće se od 39,6, rede od 29,7 do
99,0 mikrona (prošek 69,21 ± 1,71 mikrona).


Broj smolnih kanala iznosi od 4 do 9 (prošek 6,25 ± 0,07) a njihovi prečnici
od 42,0 do 73,5, rede do 94,5 mikrona (prošek 55,34 ± 0,51 mikrona).


Širina Cetina kreće se od 1821,6 do 2118,5 mikrona, rede od 1762,0 do 2138,4
mikrona (prošek 1955,02 ± 5,28 mikrona).


Var. Pančići nalazi se na planini Murtenici (Srbija) i u Crnoj Gori (okolina
Plevlja).


5.3. Pinus Heldreichii Christ var. leucodermis (Ant.) Markgraf.
Anatomija Cetina ove munike je: dužina epidermalnih ćelija kreće se do
18,9 do 31,5, rede od 16,8 do 33,6 mikrona, dok širina ćelija epidermisa iznosi
od 14,7 do 27,3, rede od 12,6 do 29,4 mikrona. Prema dužini epidermalnih ćelija,
četine sa Slavjanke su identične sa dužinama epidermalnih ćelija sa
Olimpa.


Broj slojeva hipodermalnih ćelija kreće se od 2 do 5, rede od 1 do 6, dužina
ćelija od 18,9, rede od 14,7 do 37,8 mikrona i širina ćelija od 14,7, rede
od 12,6 do 33,6 mikrona.


Broj ćelija endodermisa kreće se od 24 do 44; dužina ćelija endodermisa
od 31,5 do 73,5 mikrona, rede do 79,2 mikrona, i širine ćelija od 21,0 do 52,5,
rede do 56,7 mikrona.


Na poprečnom preseku Cetina broj stoma se kreće od 10 do 21, rede od
11 do 23. Unutar ovog varijeteta primećeno je izvesno ostupanje kod primeraka
sa Prevalca.


Broj slojeva boranog parenhima kreće se od 3 do 6, rede i do 7, a dužina
ćelija od 42 do 84 mikrona, rede od 42,0 do 92,4 mikrona.


Rastojanje između provodnih snopića kreće se od 19,8 do 79,2, rede od
9,9 do 99,0 mikrona.