DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 43     <-- 43 -->        PDF

RAZDJELJENJE SR HRVATSKE NA OBLASTI
PREMA UČESTALOSTI ŠUMSKIH POŽARA*


O. ŽUNKO
SAŽETAK. Na osnovu statističkih podataka o broju šumskih
požara po općinama autor predlaže formiranje oblasti, područja i
zona učestalosti šumskih požara. Predložene su slijedeće oblasti:
jadranska, brdsko-planinska i panonska oblast. Unutar oblasti izdvojena
su područja te još uže jedinice — zone. Na kraju autor
daje preporuke kako i na koji način unaprijediti protupožarnu
zaštitu šuma u šumskim gospodarstvima, šumarijama i općinama.


1. UVOD
Šumski požari niz godina nanose našoj zemlji velike i neprocjenjive štete.
Te su štete u toliko teže, što se požari pojavljuju velikim dijelom upravo u
krajevima koji nemaju mnogo šuma, u krajevima gdje je razvijen turizam.
Napoiri koji se poduzimaju usmjereni su na preventivne mjere i mjere za
što djelotvorniji način gašenja. U tom smislu djeliuju uz šumarske radne organizacije
i ostale službe. U prvom redu treba spomenuti Službu javne sigurnosti,
zatim dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne jedinice,
štabove za obranu od elementarnih nesreća, Jugoslavensku Narodnu
armiju itd.


Međutim za što uspješnije borbu protiv vatrene stihije samo takav pristup
nije dovoljan. Postoji veoma mnogo problema u oblasti protupožarne
zaštite, problema čije bi rješavanje mnogo doprinijelo da se ova služba što
bolje organizira i postiže znatno bolje rezultate. Između niza problema koji
postoje i koji čekaju rješenje, spomenimo samo neke: vrst i količina potencijalnog
goriva, kritična temperatura zapaljivosti, vlažnost materijala, brzina
sagoirjevanja, utjecaj oborina, zračne vlage i temperature na zapaljivost i
slično. Osim toga potrebno je spomenuti i rajoniziranje područja prema stupnjevima
opasnosti odnosno ugroženosti, te sisteme brzog otkrivanja i gašenja
požara.


U mnogim zemljama svijeta ovim se problemima posvećuje posebna pažnja.
U prvom redu treba naglasiti napore koji se čine u SSSR-u i SAD, gdje
je protupožarna zaštita šuma dosegla veoma visok stupanj. Slična je situacija
d u drugim zemljama kao u Kanadi, Meksiku, Francuskoj, Španiji, Za


* Referat održan na seminaru iz zaštite šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
(od 13. do 18. veljače 1977. godine).
41