DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 5     <-- 5 -->        PDF

1978. GODINA
U SVJETLU ZAKONA O UDRUŽENOM RADU


Potkraj prošle godine radilo se užurbano posvuda na izradbi samoupravnih
sporazuma a prema slovu Zakona o udruženom radu. Ova godina, 1978.,
bit će godina provjere mnogih odluka i postavki prihvaćenih na referendumima
a zacrtanih u samoupravnim sporazumima. Započeo je proces oblikovanja
i praktičnog ostvarivanja samoupravnog socijalizma. Taj će se procesodvijati i u privrednim i u društvenim djelatnostima na osnovu istih načela,
pa naravno i u šumskoj privredi, šumskoj i drvarskoj, i u svim radnim zajednicama
šumarstva i drvne industrije.


I šumarstvo i drvna industrija su bremeniti mnogim problemima. Ne
treba očekivati njihovo brzo rješavanje. No isto je tako jasno da se upravokorištenjem mogućnosti koje pruža Zakon o udruženom radu mogu početirješavati mnogi od tih problema sa znatno većim izgledom na uspjeh negoprije. Njihovo efikasno rješavanje ovisi sada o radnim ljudima zaposlenim u
ovim djelatnostima, zavisi o tome u kojoj će mjeri sami znati koristiti mogućnosti
koje otvara spomenuti Zakon.


Čini se, međutim, da postoje neki problemi koje bi trebalo da radni ljudiiz privrede rješavaju zajedno sa organima određenih društveno-političkih zajednica.
Neke od tih problema iz područja šumske proizvodnje postavili su
na dnevni red jednog sastanka Savjet za šumarstvo i industriju za preradudrveta Privredne komore Jugoslavije, zajedno sa Saveznim komitetom za
poljoprivredu i Savezom inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije.


Sastanak je održan u Dubrovniku dne 24. i 25. studenog prošle godine.
Priređivači su razaslali oko 300 kom. studije »USLOVI PRIVREĐIVANJA I
RAZVOJA ŠUMARSTVA JUGOSLAVIJE U SVETLU ZAKONA O UDRUŽENOM
RADU« brojnim šumskoprivrednim i privredno-političkim institucijama
te stručnim Savezima širom zemlje. Studija je trebala dati materijali teze za rad na sastanku. Studiju je izradio ing. Jovo Marijan, poznatišumarski stručni i društveni radnik iz Sarajeva.


U studiji je prikazan šumski fond Jugoslavije, analizirano je kretanjeproizvodnje i reprodukcije šuma, opće privredna situacija šumarstva Jugoslavije
u usporedbi s razvojem cjelokupne privrede uz obrazloženje potrebnihmjera za poboljšanje stanja. Studija ukazuje na neke mogućnosti poboljšanjastanja koje izviru iz Zakona o udruženom radu.


U studiji se uspoređuje stvarno kretanje u šumskoj djelatnosti sa predviđanjima
navedenim u »Prijedlogu politike dugoročnog razvoja šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije do 1985. god.« (Dokument usvojenod strane SIV-a, ali nije predložen Skupštini na verifikaciju). Iz usporedbeproizlazi jasno izražena tendencija pada radova ne samo na proširenoj negoi na jednostavnoj reprodukciji šuma. U periodu 1971/1975. izvršeno je svega