DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 71     <-- 71 -->        PDF

sebno napuštene poljoprivredne površine. Njihova uloga prethodnika ogleda
se u činjenici što se teško pomlađuju pod vlastitim krošnjama. Podmladak
bora, posebno alepskog, ne može izdržati konkurenciju šumske vegetacije listača,
koja prodire pod krošnje borova i brzo osvaja svoja ranija staništa.


— Priroda gradi i stvara besplatno na velikim prostranstvima Jadranske
regije. Zadaća je suvremenog šumarstva da ove procese svestrano i temeljito
prouči i dugoročno usmjerava prema postavljenim ciljevima, čini se
opravdanim da će u novostvorenim uvjetima biti potrebno revidirati neke
postavke kako u oblasti stručne šumarske problematike, tako i u osnovnom
strateškom pristupu problematici krša. Neosporno je da težište radova ne leži
više toliko u akcijama na umjetnonm pošumljavanju koliko na uzgojnim radovima
u prostranim prirodnim sistemima šuma, kao i na zaštiti ovih površina
od požara. Šumski požari predstavljaju danas jedinu ozbiljnu prijetnju
šumskom pokrovu jadranske regije.
— Priroda favorizira uzgojno jače vrste koje opet potiskuju dominantne
i vrijedne vrste konačnih razvojnih stadija šumske vegetacije. Bilo bi stoga
neophodno u zoni eumediterana osigurati uvjete za normalni razvoj hrasta
česmine, a u prostranoj zoni submediterana hrasta medunca. Obzirom na
prostranstvo regije, te opseg i zamah procesa prirodne obnove šuma, ne
može se očekivati da će ovaj posao obavljati šumarstvo jadranskog područja
bez organizirane i dugoročne pomoći čitave šumarske privrede Republike.
— Republički zavod za zaštitu prirode organizirao je praćenje procesa
prirodne obnove šuma preko mreže trajnih opažačkih ploha u jadranskoj regiji.
U ovu akciju trebalo bi uključiti šumarske znanstvene institucije, jer
prirodna obnova šuma ima bez sumnje izuzetan i dalekosežan općedruštveni
značaj.
Dragutin BÖHM, dipl. inž. šum.,
Rep. zavod za zaštitu prirode, Zagreb


IN2ENJERI I TEHNIČARI!
STRUČNJACI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE!


Pozivamo Vas na saradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, sa nekoliko karakterističnih snimaka, crteža,
grafikona, tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih Šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb - Mažuranićev trg 11