DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Sumsko-gospodarsko područje moći će se konstituirati ako od
sedamnaest predviđenih ispunjava najmanje dvanaest kriterija.


Svi su izgledi da ćemo uskoro dobiti i Društveni dogovor o utvrđivanju
šumsko-gospodarskih područja u Hrvatskoj čija bi potpisnici bili Izvršno vijeće
Sabora, Privredna komora Hrvatske, Sindikat radnika šumarstva i industrije
prerade drva, Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima
i papirom, Republička zajednica za znanstveni rad, te skupštine zajednica
općina Bjelovar, Gospić, Karlovac, Osijek, Rijeka, Sisak, Varaždin, Zagreb
i Skupština Gradske zajednice općina Zagreb. Da bi zajednice općina
mogle svoj potpis staviti na taj dokument, predhodno moraju pribaviti mišljenje
skupština općina u svome sastavu.


O tekstu Dogovora ovih se dana raspravljalo u Republičkom odboru Sindikata
radnika šumarstva i industrije prerade drva u prisustvu predstavnika
Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom.
Utvrđen je tekst spomenutog društvenog dogovora, koji se upućuje na šire razmatranje
svim zainteresiranima. Pošto se o njemu izjasne, a računa se da bi to
bilo u roku od mjesec, mjesec i po, pristupit će se potpisivanju Dogovora.


Ovim se društvenim dogovorom utvrđuje područja, u kontinentalnom dijelu
Republike, radi osiguranja trajnoga, racionalnoga i uspješnog gospodarenja
šumama i šumskim zemljištem u društvenom vlasništvu i ostvarivanja
općekorisnih funkcija šuma, u skladu s općim interesom utvrđenim Ustavom
SR Hrvatske i Zakonom o šumama. Naime, šumsko-gospodarsko područje,
prema ovom dogovoru, obuhvaća šume, šumska i druga zemljišta u društvenom
vlasništvu koja čine prirodno geografsko i gospodarsko jedinstvo i reprodukcijsku
cjelinu na kojoj se mogu osigurati uvjeti za trajno, racionalno i uspješno
gospodarenje, te korištenje šume kao prirodnog i privrednog uvjeta rada. Kao
kriterij uzet je i momenat da šumsko-gospodarska područja mogu dugoročno
izdvajati potrebna sredstva predviđena šumsko-gospodarskom osnovom područja
i to za:


a) ostvarivanje jedinstvene biološke reprodukcije šuma;


b) nužno učešće u sredstvima za proširenu reprodukciju šuma;


c) ulaganje za unapređenje i razvitak tehničkih uvjeta rada u gospodare


nju šumama.
Pored osiguranja svih tih uvjeta gospodarenja na šumsko-gospodarskom
području treba stvoriti i preduvjete predviđene Zakonom o šumama.


Postojeći oblici organiziranosti


Da bismo bolje razumjeli o kakvoj se novoj organizaciji radi, treba reći
nešto više i o dosadašnjoj organiziranosti šumarstva. Još prije tridesetak godina,
radi gospodarenja šumama u društvenom vlasništvu, osnovana su u
Hrvatskoj prva šumska gospodarstva. Godine 1954. šumska se gospodarstva
ukidaju, a poslovi uzgoja i zaštite šuma povjeravaju šumarijama kao novoosnovanim
ustanovama sa samostalnim financiranjem, kojih je tada u Hrvatskoj
bilo 187.


Već 1960. i 1961. godine ponovo se osnivaju šumska gospodarstva kao privredne
organizacije, a njihova se djelatnonst proširuje i na iskorištavanje šu