DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 13     <-- 13 -->        PDF

jednostavan: nemaju nikakve brige s takvom organizacijom (radi se o organizaciji
s većim dohotkom), a otvara se i mogućnost da se taj dohodak prelijeva
u druge djelatnosti na tom području i tako daleko lakše rješavaju mnogi problemi
te zajednice.


Prema tome, sve se svodi na to da su neke organizacije šumarstva, tj. one
s manjim dohotkom, ostale prepuštene same sebi i nisu mogle vraćati šumi
ono što su od nje uzimale. Tako je bila dovedena u pitanje prosta reprodukcija,
a da i ne govorimo o proširenoj. Dakle, reprodukcija je moguća samo na širim
područjima jer dobro znamo da se nakon eksploatacije šume na to područje
vraćamo tek za 50—100 godina.


Na uskim područjima, nadalje, ne može se osigurati ni kontinuitet zaposlenonsti,
optimalna organiziranost rada i korištenje suvremene tehnike i tehnologije.
S novim područjima neće se odmah stvoriti i veći dohodak već će se
ostvariti samo preduvjeti za njegovo povećanje. Radi se, naime, o tome da se
dolazi u situaciju da, npr., dizalica u jednom OOUR-u radi samo tri mjeseca
u godini, kao i ostala sredstva za pošumljavanje. Svaki će OOUR raditi na
svom proizvodu, a dohodovnim interesima otvorit će proces za udruživanje ne
samo unutar šumarstva već i šumarstva te industrijske prerade drveta.


Kriteriji


U želji da se nađu objektivni kriteriji za utvrđivanje šumsko-gospodarskih
područja, sudionici Dogovora definirali su sedamnaest kriterija:


1) neophodna veličina obrasle površine šumsko-gospodarskog područja,


2) prosječni etat šumsko-gospodarskog područja,


3) prosječna drvna zaliha po kubnom metru*.


4) učešće određenih dobnih razreda po površini i određenih debljinskih


razreda po drvnoj zalihi,


5) visina drvne zalihe određenih dobnih, odnosno debljinskih razreda po


hektaru,


6) učešće vrednijih vrsta drveća u ukupnom etatu,


7) učešće vrednijih vrsta drveća u glavnom prihodu,


8) učešće trupaca u etatu,


9) osiguranje opsega biološke reprodukcije,


10) otvorenost šuma prometnicama,


11) učešće prihoda planiranog etata u ukupnom etatu kontinentalnih šuma


u Republici,


12) postotak pokrića direktnih troškova,


13) ukupna akumulacija po kubnom metru za razdoblje 1972—1976. godine,


14) ukupna akumulacija po kubnom metru za razdoblje 1978—1987, godine,


15) odnos planirane i ostvarene akumulacije,


16) odnos visine planiranih i ostvarenih ulaganja u biološku reprodukciju


i prometnice te


17) organiziranost specijaliziranih službi i pogona.


Sudionici Dogovora utvrđuju da šumsko-gospodarsko područje, da bi se
formiralo, mora ispunjavati uvjete na najmanje dvanaest kriterija. Treba dodati
da su ti kriteriji temeljeni na analizi elaborata izrađenog radi utvrđivanja
šumsko-gospodarskih područja u kontinentalnom dijelu Republike.


* Treba po 1 ha, a ne m3 (op. ur.).