DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Nova šumsko-gospodarska područja


Poštujući spomenute kriterije sudionici Dogovora utvrđuju, umjesto ranijih
devetnaest šumsko-gospodarskih organizacija, novih četrnaest šumskogospodarskih
područja u Republici. Deset šumsko-gospodarskih područja formirat
će se za područja jednodobne šume i to:


1) Donje-posavsko (ŠG Vinkovci i Slavonski Brod),


2) Donje-podravsko (ŠG Osijek, Našice i P. Slatina),


3) Slavonsko gorje (ŠG Slavonska Požega),


4) Srednje-posavsko (ŠG Nova Gradiška),


5) Bilogorsko-moslavačko (ŠG Bjelovar),


6) Gornje-podravsko (ŠG Koprivnica i Varaždin),


7) Zagorsko-prigorsko (ŠG Zagreb),


8) Gornje-posavsko-banijsko (ŠG Sisak),


9) Pokupsko-kordunsko (ŠG Karlovac),


10) Baranjsko (ŠG »Jelen«).


Četiri šumsko-gospodarska područja formirat će se za područja raznodobne
šume i to:
1) Kapelsko (ŠG Ogulin i Vrbovsko),
2) Goransko (ŠG Delnice),
3) Velebitno (ŠG Senj),
4) Ličko (ŠG Gospić).


Dogovorom je, dalje, predviđeno da sudionici utvrđuju da šumama i šumskim
zemljištem u društvenom vlasništvu, obuhvaćenim šumsko-gospodarskim
područjem, upravljaju radnici udruženi u šumsko-gospodarskoj radnoj organizaciji
koja je nosilac prava korištenja, odnosno na koju se, temeljem Zakona


o šumama prenosi pravo korištenja određenim šumama s ranijeg nosioca tog
prava. U provođenju te odredbe utvrđuju se obveze skupštine zajednica općina
— sudionika da donesu akte kojima će utvrditi, u skladu sa Zakonom o šumama
i ovim dogovorom, nosioce prava korištenja šumama i šumskim zemljištem
u društvenom vlasništvu obuhvaćenim šumsko-gospodarskim područjem
u zajednici općina.
Sudionici dogovora obavezuju se da će utvrđena šumsko-gospodarska područja
iz ovog dogovora ustanoviti u roku dva mjeseca od dana stupanja na
snagu Dogovora, pa će se i spomenute obaveze skupština zajednica općina —
sudionika morati izvršiti u tom roku.