DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 7     <-- 7 -->        PDF

1.
INFORMACIJA O IZVRŠENIM RADOVIMA
NA IZRADI NACRTA DRUŠTVENOG DOGOVORA O KRITERIJIMA
ZA ŠUMSKO-PRIVREDNA PODRUČJA, BLIŽIM KRITERIJIMA
ZA OSNIVANJE OOUR U ŠUMARSTVU I NACRTA ZAKONA
O SREDSTVIMA ZA REPRODUKCIJU ŠUMA


Sprovedba Zakona o udruženom radu je osnovni zadatak svih organizacija
udruženog rada i društva kao cjeline. Ova obveza potencirana je za šumarstvo
Zakonom o šumama koji je donesen u prvoj polovini prošle godine i koji razrađuje
odredbe ZUR-a u oblasti šumarstva.


Zakon o šumama jasno je odredio zadatke, koje treba u relativno kratkom
vremenu riješiti, a to su pored ostalog:


1. Razraditi i donijeti kriterije za šumsko-gospodarska područja, kao osnovnog
uvjeta za racionalno gospodarenje sa šumama. Zakonom je određeno,
da se šumska gospodarska područja utvrđuju i osnivaju Društvenim dogovorom
kojeg zaključuju Izvršno viješe Sabora, Privredna komora Hrvatske, Sindikat
radnika šumarstva i prerade drva, Zajednica šumarstva, prerade drva
i prometa drvnim proizvodima i papirom Zagreb, Republička zajednica za znanstveni
rad i Skupštine zajednica općina. Prije zaključenja društvenog dogovora
Skupština zajednica općina pribavit će mišljenje općinskih skupština (čl. 12 i
14. Zakona o šumama).
2. Pobliže razraditi mjerila za primjenjivanje Zakonom utvrđenih uvjeta
za osnivanje osnovnih organizacija udruženog rada u šumarstvu. Društveni
dogovor, koji regulira ovo pitanje potpisuju isti sudionici, koji su određeni i za
potpisivanje Društvenog dogovora za šum. gospodarska područja (Cl. 17 i 18.).
3. Zakon o šumama u čl. 65 određuje da će se visinu sredstava, koja se izdvajaju
za reprodukciju šuma utvrditi posebnim Zakonom.
Na realizaciji ovih izuzetno važnih zadataka za šumarstvo radi se vrlo intenzivno
i postignuta je puna koordinacija rada između Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, Republičkog
odbora Sindikata radnika industrijske prerade drva i šumarstva, Zajednice šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom te drugih organa,
kao i udruženog rada čiji predstavnici sudjeluju u svim radnim grupama,
koje rade na izradi nacrta za navedene društvene dogovore i Zakona o
sredstvima za reprodukciju.


S obzirom na obim i važnost zadataka izvršena je podjela rada, pa je Rupublički
sekretarijat za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
preuzeo zadatak na izradi društvenog dogovora o kriterijima za šum. gospodarska
područja, Republički odbor Sindikata industrijske prerade drveta i šumarstva
radi na razradi mjerila za osnivanje osnovnih organizacija udruženog
rada u šumarstvu, a Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa na nacrtu
Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma. Međutim, unatoč zauzimanja gore
navedenih nosilaca pojedinih zadataka, kao i vrlo aktivnog rada radnih grupa,
rad na navedenoj problematici je dovršen sa zakašnjenjem, a dio materijala
(Društveni dogovor o razradi mjerila za osnivanje OOUR-a u šumarstvu) još se
razrađuje i bit će predložen na verifikaciju nadležnom organu u toku mjeseca
travnja. Do zakašnjenja je došlo djelomično zbog toga što su podaci potrebni