DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 8     <-- 8 -->        PDF

za izradu dokumentacije stigli od udruženog rada kasnije nego je bilo predviđeno,
kao i zbog toga što se radi o vrlo delikatnim temama, koje zahtijevaju
dublje razmatranje u radnim grupama kao i konzultiranje širokog broja stručnjaka
i političara prije nego se daju prijedlozi za javnu raspravu.


Do sada je učinjeno slijedeće:
Republički sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo imenovao je radnu
grupu u sastavu:
Dr Dražen Cestar, Mr Zorko Kovačević, iz Instituta za šumarstvo;
Ing. Karlo Kožul iz zajedničkih službi »Slavonske šume«;
Ing. Krešo Vučetić iz Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo i
Ing. Veljko Igrčić iz Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim
proizvodima i papirom u Zagrebu, ,
koja je dobila zadatak da izradi »Prijedlog utvrđivanja šumsko-gospodarskih
područja«.
Izvršno vijeće Sabora svojim zaključkom od 23. VII 1977. godine imenovalo
je koordinacioni odbor sastavljen od predstavnika sudionika, koji potpisuju
Društveni dogovor o šum. gospodarskim područjima. Za predsjednika Odbora
izabran je podsekretar za šumarstvo Ing. Tomislav Krnjak.
Radna grupa izradila je Metodologiju obrade elemenata za izradu podloge
za utvrđivanje šumsko-gospodarskih područja, prikupila potrebne podatke i
izradila »Prijedlog utvrđivanja šumsko-gospodarskih područja kontinentalnih
šuma SR Hrvatske«. Radni materijal razmatran je na Koordinacionom odboru,
gdje je zaključeno, da se »Prijedlog« doradi, nakon čega je ponovno razmatrao
na Koordinacionom odboru, gdje je predloženo da se konačan materijal,
i to: Nacrt prijedloga Društvenog dogovora o utvrđivanju šumsko-gospodardkih
područja u SR Hrvatskoj i Prijedlog utvrđivanja šumsko-gospodarskih podiučja
kontinentalnih šuma SR Hrvatske, stavi na javnu raspravu. Koordinacioni
odbor uputio je Nacrt prijedloga i Prijedlog svim sudionicima s tim, da se
javna rasprava održi do konca mjeseca travnja ove godine. Zajednica šumarstva,
prerade drva i prometa, kao potpisnik Društvenog dogovora, uputila je
navedene materijale svim OOUR-ima i OUR-ima šumarstva u Hrvatskoj 14 3.
1978. godine s tim da se primjedbe i prijedlozi dostave do konca mjeseca truvnja,
kako bi organi Zajednice mogli zauzeti stavove koji će biti u skladu sa
mišljenjem udruženih članica.


Sindikat radnika industrijske prerade drva i šumarstva SRH imenovao
je Stručno-političku radnu grupu za provedbu Zakona o udruženom rada i
Stručno-političku podgrupu za šumarstvo, koja ima zadatak da izradi mjei/ila
za organiziranje osnovnih organizacija udruženog rada u šumarstvu.


Stručno-politička grupa i podgrupa za šumarstvo imenovale su uže radno
tijelo u sastavu: Bjelobaba Julika, pravnica iz ŠG Bjelovara, Bobetko Stjepan,
dipl. ekonomist iz ŠG Sisak, Kožul Karlo iz Zajedničkih službi »Slavonska šuma
«, Maričević Ivan, dipl. ing. iz Republičkog odbora Sindikata, Mudrovčić
Ante, dipl. ing. iz Zajednice šumarstva i prerade drva. Kasnije je radna grupa
dopunjena sa Gazdek Zdravkom, dipl. ekonomistom iz ŠG Koprivnice i Crnković
ing. Robertom iz ŠG Delnice. Na zahtjev Republičkog odbora Sindikata.
Zavod za samoupravljanje izradio je Metodologiju za utvrđivanje kriterija za
konstituiranje OOUR-a u skladu sa ZUR-om.


222