DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 116     <-- 116 -->        PDF

PK ´Beograd´ te zaključke »XXVI sednice
Jugoslovenske nacionalne komisije za
topolu« koja je održana 26. i 27. travnja
1976. g. u Đurđevcu i Koprivnici. Iz z a-
k 1 j u č a k a navodimo:


— da se kod utvrđivanja kriterija za
dodjelu inostranih zajmova nastoji unijeti
u planove republika i pokrajina plantažna
proizvodnja, kao proizvodnja od
prioritetnog značaja za razvoj zemlje;
— da su kamate na kredite jedan od
odlučujućih faktora za rentabilnost proizvodnje
topolovih zasada u plantažnom
uzgoju, pa je potrebno da Izvršna veća
republika i pokrajina prihvate saglasnost
za obezbeđenje beneficirane kamate za
naredni period od 10 godina;
— da se uvoz drveta mekih lišćara,
koji sada iznosi preko 300.000 prm godišnje,
može pod određenim uslovima znatno
smanjiti i time popraviti naš spoljnotrgovinski
bilans«.
Br. 115—116.


U ovom svesku obilježila je »Topola«
jubileje »druga TITA, 85 godina života
i 40 godina na čelu SKJ« naglašavajući
»brigu i stalno interesovanje druga
Tit a za rezultate i uspehe« plantažnog
uzgoja topola.


I. JODAL informira o pojavama »dviju
novih štetnih sovica (Orthosia
populi Ström, i O. incerta Hufs.) i kukuruznog
plamenca (Ostrinia Nubilalis
Hbn. na mekim lišćarima«. Prva
sovica registrirana je 1972. godine u području
Novog Sada i u topolicima ŠG
Sremska Mitrovica i to na površini od
preko 300 ha, a druga 1974. god. na području
ŠG. Pančevo na odrasloj topolovoj
kulturi 1-214 na površini oko 15 ha.
Kukuruzni plamenac, koji je u Italiji registriran
na topolama 1971. godine, registriran
je kod nas 1973. godine na
sadnicama vrba raznih fclonova u rasadnicima
ŠG Osijek, Šumarije Kutina,
a 1974. god. i u rasadnicima oko Novog
Sada. >Na topoli 1-214 registriran je 1973.
godine samo na nekoliko sadnica.
Prema G. GOJKOVIĆU, u izvještaju
»Neiki rezultati hemijske zaštite
topolovih rasadnika od gljiva (Dotchichiza
populea Sacc. et Br.) u toku
1975. godine«, navodi da se »za zaštitu
topolovih rasadnika od gljive D. populea
u kišovitim godinama, preporučuie
tretiranja Bordovskom čorbom«. Ispitivanja
su vršena 1975. godine i to s 8 tretiranja
bordoškom juhom počam od 6.
VI do 30. VIII. Jačina bordoške juhe
nije naznačena.


Ostali prilozi ovog sveska »Topole« su
dokumentarnog karaktera:


Ž. DIMITRIJEVIĆ: 20 godina rada Jugoslovenske
nacionalne komisije za topole,


P. ROKSANDIĆ: Podizanje zasada topola
(i vrba) na području Šumskog gospodarstva
Osijek,
J. MARKOVIĆ: Stanje i mogućnosti
razvoja šuma mekih lišćara topola i vrba
u Vojvodini,
B. MARINKOVIĆ: Razvoj tržišta drveta
topole u svetu.
Nadalje, B. MARINKOVIĆ izvješćuje o
(još jednom) »studijskom putovanju u
Italiju, izvršeno 20—23. VI 1977. g. Iz
ovog izvještaja prenosimo, da u Italiji:


— »u svim plantažama topola dominira
klon 1-214 (80—90%), dok se u poslednje
vreme koriste i drugi klonovi,
koii pokazuju bolju otpornost na biljne
bolesti i štetočinje.
— Kod fabrika celuloze i papira, iz
kore, koja se dobiva gulenjem celuloznog
drveta, pravi se treset koji se koristi
u rasadničkoj i cvećarskoj proizvodnji.
Na taj način na stovarištima fabrika
ne postoji balast, a prodajom treseta
ostvaruju se prihodi.
— Kod proizvodnje šperploča koriste
se kvalitetni trupci bez čvorova i grana,
pa je i šperploča dobrog kvaliteta.


— Kod proizvodnje iverploča koristi
se uglavnom granjevina i otpaci od topole
i drugih vrsta, ali se dobiva vrlo
kvalitetna iverploča.«
M. PETROVIĆ dao je kratak prikaz
XXVIII Sednice Jugoslovenske nacionalne
komisije za topolu, koja je održana
28. i 29. listopada 1976. godine u Šumskom
gazdinstvu Sremska Mitrovica u
kojem je iznijet i podatak o velikom
smanjenju podizanja novih
plantaža topola u 1975. godini u
odnosu na prethode (u Hrvatskoj podignuto
je samo 194 ha prema 1670 ha
u prethodnoj godini).
Početkom rujna umro je u skopskoj
bolnici »Idadija« direktor Sektora za
razvoj i koordinaciju šumarstva u sastavu
Zajedničkih službi ZDIŠ »Treska«
Skopje Božiđar PETRUŠEVSKI — Bozo.
Pokoi´nik bio je jedan od prvih apsolvenata
Srednje šumarske škole u Skopju
(diplomirao je 1949. godine), a od 1957—
1962. i direktor tada osnovane Direkcije
za topolovarstvo i vodoprivredu u Titovu
Velesu, dakle bio ie pionir suvremenog
topolarstva u SR Makedoniji. Nekrolog
u »Topoli« napisao je Dr M. ARSOVSKI.