DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 117     <-- 117 -->        PDF

PRIRODA, ČASOPIS HRVATSKO


»PRIRODA« u brojevima 1—10, 1977.
god. donosi, između ostalih, i ove priloge:


Članci:


Balabani ć mr biol. Josip: Hrvatski
prirodoslovci (33) — Bogoslav Šulek,


11 i j a n i ć prof, dr Ljudevit: Utjecaj
čovjeka kao faktor u zaštiti prirode (sa
24 slike),


Plavšić-Gojković prof, dr Nevelika:
Restitucijska sposobnost biljaka


— jedan od problema »čovjeka i njegove
okoline«
(sa 5 crteža),
R a u š prof, dr Đuro: Slavonac i šuma


— Iz prošlosti slavonskog šumarstva (sa
3 fotografije),
Števči ć dr Zdravko: Šetnja biologa
Tunisom (sa 1 fotografijom),
Š t r o m a r dr Ljubica: Antropogeni
utjecaj kao povoljan ili nepovoljan ekološki
faktor u odnosu na nelke vrste ptica
(sa 1 fotografijom),


Trinajstić prof, dr Ivo: Hrvatski
prirodoslovci (31): Lujo Adamović (sa 1
fotografijom).


Zaštita prirode


Briga o sutrašnjici (Uglješa Guz i na),
Dolina Zelenjak kod Klanjca (Vlado
P os a vec),
Prijedlozi Republičkog zavoda za zaštitu
prirode za spašavanje zagrebačkih
drvoreda (Marinka Kamenarović),
Prstenovani crvendać iz Ljubljane nađen
u Bugojnu (Ante Musapić),
Roditelji i prosvjetni radnici, pomognite
u zaštiti ptica i ostalih stanovnika
naših šuma te okoliša sela i gradova
(Mate R a j č i ć),


Znanstvena istraživanja na području
zaštite čovjekova okoliša (Prof. dr Zlatko
Pa vi et i ć).


Zanimljivosti


Botanički vrtovi (Đ. V. i prof. S. J o-
v i č i ć).


Opažanja u prirodi


Srasle jele iz Planice i Risnjaka (sa 1
fotografijom) (A. Frković),
Stabla uza staru dubrovačku seljačku
kuću (f Martol Dubac),


PRIRODOSLOVNOG DRUŠTVA


Veliko gnijezdo stršljena (sa 2 fotografije)
Radovan Kranjčev).


Osvrti


Da li se klima u posljednje vrijeme
mijenja? (sa 3 crteža i 3 tablice) (prof,
dr Berislav Makjanić),


Povodom 15^odišnjice smrti Vale Vouka
(dr Zdravko Števčić).


Vijesti


Izložba Društva za uzgoj i zaštitu ptica
i akvarijsfcih ribica (Z. V.),
Godišnja skupština Hrv. Prirodoslovnog
društva (H. G.),
Izložba »Pohod Sutjesci« (prof. D. R a-
dis avl j e v i ć),
Prirodne znanonsti i suvremeno obrazovanje
(P. C).


Mladi čuvari prirode


Novi ogranci i izvještaji o radu,
Prvo savjetovanje »Mladih čuvara prirode
« (sa 3 fotografije).


Za naše nastavnike i učenike


Slobodne aktivnosti u nastavi poznavanja
prirode i biologije (Ratlko Š ć e k i ć).


Iz naših laboratorija


Ispitivanje utjecaja nekih petrokemijskih
tvari na tlo i klijavost sjemena (sa
3 slike) (dr Ignac Munjk o i Đurđica
M a n d i ć).


Nove knjige


Gračan in M. i I lij an ic* Lj.: Uvod
u ekologiju bilja (prof, dr Josip Kovač
e vi ć),


Markovi ć dr Jovan: Priroda Jugoslavije
(S. M. S tank ovi ć),


M a 11 h e s prof, dr Dieter: Die Felsenküste
der Adria — Stjenovita obala Jadrana
(dr ZdraVko Števčić),


Priručnik Praktična zaštita ptica (Z.
Mi kuli ć),


Radi ć J.: Bilje Biokova (prof. Ante
T adi ć).


I.
Mikloš