DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 118     <-- 118 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Dreux Philippe: PRECIS DECOLOGIE,


pp. 164, lit., 16, Presses Universitaires,
Paris, 1974.


Kratak pregled ekologije


Iako knjiga »Kratak pregled ekologije
« ima malo stranica, po svom je sadržaju
veoma bogata i interesantna. Autor
je u knjizi sistematskim redom izložio i
objasnio osnovne pojmove ekologije, a
od svega su najinteresantniji zaključci.
Između ostalog autor zaključuje, da djelovanje
fizikalnih faktora na individue,
međusobni odnosi individua unutar jedne
populacije, međusobni odnosi populacija
koje žive na istom prostoru, dovode
nas neizbježno do razmatranja odnosa
između svih vrsta koje naseljavaju
određeni biotop. Ti odnosi vrlo brzo postaju
tako zamršeni, da se više ne mogu
podvrći analizi. Zbog toga sinekologija
smatra, da je potrebno razmatrati ekosistem
u širem smislu, ako se tako možemo
izraziti spolja, zbog čega uvodi pojam
produktivnosti e kosiš tern
a. Stoga je korisno objasniti raspored
ekosistema na zemlji, pri čemu ne
treba ispustiti iz vida, da su svi ekosistemi
međusobno povezani, a u nizu odnosa
biosferu treba proučavati kao jedinstvenu
cjelinu.


Dapače, čak i kratak i nepotpun pregled
osnovnih pojmova ekologije, omogućuje
nam stvaranje predodžbe o velikom
značenju ove mlade nauke, čijoj većoj
polovici — sinekologiji, tek predstoji
detaljna obrada osnovnih pojmova. Značenje
ekologije ima kako teoretske, tako
i praktične vrijednosti.


Teoretski značaj ekologije
je između ostalog u tome, da naši pojmovi
i gledanje na prirodu postaje šire
i neposrednije, što druge biološke nauke
ne daju u tolikom obimu. Ekologija je
nauka o »realnim zbivanjima u prirodi«.
Zbog toga ekolozi treba da provode svoja
istraživanja prvenstveno u prirodi, što
je često vrlo teško, a ponekad i neizvodljivo.
U tom slučaju može kao bolja
ili lošija zamjena, poslužiti analiza samih
procesa koji se odvijaju u prirodi.
Iako laboratorijski pokusi, a pogotovo
matematičko modeliranje, te istraživanja
organizama u umietno stvorenim uslovima,
daju vrlo vrijedne podatke, oni ne
mogu poslužiti za rješenje pitanja u cje


lini, već samo kao pomoćno sredstvo za
dešifriranje pojedinih detalja.


Kao nauka koja obuhvaća svu živu prirodu,
ekologija je u uskoj vezi sa svim
općim prirodnim znanostima. Iako ne
ulazi duboko u detalje istih, ipak im donosi
veliku korist; npr. suvremena sistematika
ne ograničava se samo na anatomske
opise, već zajedno s morfologijom
i ekologijom čini nedjeljivu cjelinu
opisa neke vrste. Od ekologije je nedjeljiva
i nauka o evoluciji živih bića. U
biti prirodna selekcija, koja
predstavlja osnovni faktor u ocjeni nasljednih
svojstava i njihovih promjena
neke vrste, nije ništa drugo nego diferencirano
djelovanje na genotipove svih
ekoloških faktora. Odnedavno su se i paleontolozi
počeli zanimati ne samo građom
iskopanih vrsta već i načinom života
i proučavanjem ekosistema u kom
su ti organizmi živjeli. Ta zadaća je vrlo
teška, a zaključci su još za sada samo
rudimentarni.


Upravo će praktični aspekti ekologije
u skoroj budućnosti zasjeniti mnoga dostignuća
prošlosti. Priroda, koju proučava
čitav skup prirodnih nauka, pretrpila
je mnoge promjene i više nije takova
kakova ie bila nekad, pa čak i ne u tako
davnoj prošlosti. Čovječanstvo je u samo
nekoliko desetaka posljednjih godina dostiglo
takav napredak, da priroda ne
može tako brzo slijediti taj napredak i
djelatnost ljudi. Već davno vlast čovieka
nad prirodom prelazi granice djelovanja
drugih vrsta, što ukazuje na to
da se čovjek više ne nalazi u ravnoteži
sa sredinom koia ga okružuje. Sve se
svodi na to kao da se čovjek kao imigrant
uselio u povoljnu djevičansku prirodu,
a priraštaj (natalitet) čovječanstva
još uvijek ide po eksponencijalnom zakonu.


Nagli porast broja stanovnika na zemlji
izazvao je čitav niz neželjenih pojava
i malo je potrebno da ne dođe do
katastrofe. Čovjeku je potreban prostor
za izgradnju gradova, tvornica, cesta i
mnogo drugih objekata. Rezultat takovom
djelovanja i zahvata čovjeka je uništavanje
sveg živog na velikim prostranstvima.
U svemu tome ipak je najvažnije,
da ie za milijarde ljudi potrebna ogromna
količina hrane, koju je oduvijek bilo
teško pribaviti. I u budućnosti taj zadatak
neće biti ni lakši ni jednostavniji.