DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 139     <-- 139 -->        PDF

IN MEMORIAM S. DELAČU I PROF. B. KIRIGINU


Suvremeni život i problemi današnjice sve više zbližuju različite
stručnjake i struke. Gotovo nema šumarske domene u kojoj
se ne bi uvažavalo i koristilo podatke i spoznaje iz meteorološko-
klimatološke oblasti. U te radne rezultate je utkan dugogodišnji
samoprijegorni rad i suradnja mnogih stručnjaka, gubitak
kojih ne osjeća bolno samo njihova uža radna zajednica već


i naša šumarska struka. Republički hidrometeorološki zavod SR
Hrvatske izgubio je u 1911. godini dva takva predana radnika,
koji su svojom aktivnošću zadužili i našu šumarsku znanost i
praksu.


SLAVKO DELAC
(1921—1977)


Dva tjedna nakon prometne nesreće
podlegao je ozljedama i zauvijek nas napustio
dana 29. svibnja 1977. godine naš
Slavek, čovjek zlatnih ruku, neiscrpne
vedrine, savjesnosti i marljivosti u radu.


Slavko Delač rodio se 20. IX 1921. godine
u malom goranskom mjestancu Sleme.
Po završenom naukovanju za strojobravara
živio je i radio u raznim mjestima Bosne,
Hercegovine i Hrvatske. U siječnju
god. 1950. nastavlja službu kao KV, a od
1959. god. kao VKV strojobravar u Hidrometeorološkom
zavodu NRH, gdje je i
završio svoj radni vijek kao voditelj mehaničke
radionice u sektoru laboratorija
i radionica.


Za vrijeme službe u RHMZ-u Slavko
Delač se uvijek isticao kao uzoran radnik
i stručnjak za postavljanje i popravak
hidroloških i meteoroloških instrumenata
i opreme. Zbog svojih osobnih i radnih
vrlina bio je već od god. 1960. pa do svoje
prerane smrti aktivno uključen u rješavanje
različitih zadataka u sklopu uspostavljene
suradnje između ondašnjeg Instituta
za šumarska i lovna istraživanja NRH i
Hidrometeorološkoga zavoda. S. Delač je


surađivao u postavljanju i održavanju naših
prvih silvometeoroloških stanica u
različitim šumskim predjelima Hrvatske.
Vrlo je domišljato izradio specijalne sanduke
za transport osjetljivih garnitura
meteoroloških instrumenata prigodom terenskih
istraživanja. Vrijedan je njegov
doprinos u konstrukciji posebnih prijenosnih
stanica za poredbena mikroklimatološka
motrenja u šumskim i drugim
fitocenozama. Osim tih stručno-tehničkih
poslova S. Delač je aktivno sudjelovao
kao motritelj gotovo u svim sezonskim
poredbenim mikroklimatološkim istraživanjima,
koja su bila ekipno organizirana
i provedena u sklopu tipoloških istraživanja
i kartiranja šuma i šumskih staništa
u Hrvatskoj (Zavižan 1965. godine, Istra
1966. g., Plitvice 1967. g., Lika 1968. g., Crni
Lug 1969. g., Macelj 1970. g. i Spačva 1972.
godine).


Svojom aktivnošću i suradnjom Slavko
Delač je mnogo pridonio istraživanjima
i upoznavanju mikroklime šumskih i drugih
fitocenoza u Hrvatskoj, pa mu i u našem
šumarskom krugu valja iskazati priznanje
i spomen! *´ ´
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 140     <-- 140 -->        PDF

PROF. BOŽIDAR KIRIGIN
(1921—1977)


Zahuktalost svakodnevnice zaprepašćuje
brzinom odvijanja, udaljenošću mjesta i
okrutnom suprotnošću zbivanja. Krasnoga
sunčanog popodneva 10. 8. raspravljali
smo u Modrić docu podno Zavižana o nastavku
mikroklimatoloških istraživanja u
Velebitskom botaničkom vrtu... u predvečerje
dana 17. 8. razgovarali smo u Zagrebu
o referatu i dijapozitivima za predstojeći
simpozij za karpatsku meteorologiju.
.. a 23. 8. zatekla me u Crikvenici
tužna obavijest, da je na sjeveru Njemačke
poginuo u prometnoj nesreći prof. Božidar
Kirigin.


Svi smo zatečeni i zapanjeni očekivali
demanti te bolne vijesti ali on na žalost
nije stizao. Ostala je kruta istina i stvarnost.
.. u blizini mjesta Zwickau (DDR)
na službenom putu u Freiburg, mjesto
održavanja VIII međunarodne konferencije
za karpatsku meteorologiju, dana


22. 8. 1977. izgubio je život u automobilskoj
nesreći prof. Božidar Kirigin, rukovodilac
meteorološko-klimatološkog odjela
Republičkog hidrometeorološkog zavoda
SR Hrvatske. Svi mi koji smo s njim godinama
surađivali i bili svjedoci njegove
velike i svestrane aktivnosti možemo ustvrditi,
da je njegovom smrću nestao iz
naše sredine jedinstven čovjek, odličan
stručnjak i vrli suradnik, kojem je uvijek
bio na srcu razvoj i napredak matične i
primijenjene meteorološko-klimatološke
struke. Svi kolege i znanci cijenili su toga
karakternog i vrlo pristupačnog čovjeka
i istraživača, gubitak kojeg će se moći
vrlo teško nadoknaditi.
Božidar Kirigin rodio se 4. XII 1921.
godine u Zagrebu. Gimnaziju je pohađao
u Splitu. Već od rane mladosti pokazivao
je osobit interes za vrijeme i meteorologiju
uopće, pa je kao gimnazijalac vodio
svoju »privatnu meteorološku postaju«,
opisivao vremensku situaciju i pisao prognozu
vremena. Na prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
završio je eksperimentalnu fiziku s geofizikom
u Katedri koju je vodio naš poznati
znanstvenik prof, dr Josip Goldberg. Nakon
kratkog vremena motrenja na visinskoj
meteorološkoj stanici »Sljeme«, B.
Kirigin dolazi god. 1948. u Hidrometeorološku
službu Hrvatske, gdje razvija tijekom
decenija vrlo plodnu, svestranu i
zapaženu aktivnost.


S velikom upornošću i marljivošću organizira
i proširuje mrežu meteoroloških
stanica u SR Hrvatskoj, povisujući postupno
njihov broj od prvobitnih 125 na
današnjih 703. Kao rukovodilac meteorološko-
klimatološkog odjela RHMZ-a od
1956. godine, B. Kirigin organizira primjernu
obradu podataka meteoroloških stanica
u Hrvatskoj, stvarajući time solidnu
osnovu za izradu Klimatografije i Klimatskog
atlasa SFRJ. Vrlo se intenzivno bavio
problemima planinske meteorologije, osobito
različitim metodama mjerenja oborina,
istraživanjima snijega i snježnog
pokrivača. Također je poznat njegov rad
u vezi meteoroloških aspekata planiranja
i održavanja cesta u Hrvatskoj, mjerenja
vjetra, zaleđivanja i dr.


U profesionalnim krugovima i izvan
meteorološke službe, pa tako i u šumarstvu,
B. Kirigin je uživao ugled vrsnoga
stručnjaka, kojega su rado pozivali i tražili
za savjet. U godini njegove prerane
smrti završavaju se dva puna desetljeća
naše osobne i međuinstitucijske plodne
suradnje oko organizacije i provedbe poredbenih
vegetacijsko-klimatoloških istraživanja
i afirmacije meteorologije i klimatologije
u šumarstvu. U realizaciji te
zamisli, počevši od 1957. godine, uvijek
smo nailazili u RHMZ-u, a osobito kod
prof. B. Kirigina, na primjerno razumijevanje,
bezrezervnu podršku i dragocjenu
pomoć. Ta pomoć se ispoljila prilikom
izbora i nabavki garnitura domaćih i uvoznih
meteoroloških instrumenata i opreme
za dopunske meteorološke stanice,
za provedbu sezonskih mikroklimatoloških
istraživanja i za osnutak stacionara mot
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 141     <-- 141 -->        PDF

renja u različitim šumskim fitocenozama
naših krajeva. Zahvaljujući razumijevanju


podršci načelnika B. Kirigina uspjeli
smo postupno osnovati, u suradnji sa
Šumskim gospodarstvima i drugim ustanovama,
petnaestak silvometeoroloških i
specijalnih dopunskih met. stanica (Zvečevo,
Novi Magazin, Jankovac, Kamenjača,
Čorkova Uvala, Velika Poljana), između
kojih su neke (Voćin, Japetić, Jastrebarsko,
Botanički vrt »F. Kušan«, Učka, Brezovo
Polje, Lička Plješivica) uključene u
osnovnu mrežu klimatoloških stanica
RHMZ-a. Na taj je način postignut višestruko
povoljan raspored, koji se očituje
u tome, da danas postoji u svakom klimatskozonskom
vegetacijskom području
i potpodručju Hrvatske nekoliko (ili barem
jedna) meteoroloških stanica osnovne mreže,
što je osobito važno i vrijedno s bioklimatološkog
i drugih znanstvenih i
praktičnih gledišta.


B. Kirigin je podržao inicijativu obrade
i kompletiranja dugogodišnjih nizova podataka
met. stanica, koje su osobito zanimljive
sa šums-kovegetacijskoga stajališta.
Tako su za naše potrebe posebno
priređeni meteorološki podaci: za 24 stanice
u SRH iz razdoblja 1948-1957. godine,
za 71 stanicu u Hrvatskoj iz razdoblja
1948-1960. godine (v. Građa za klimu Hrvatske,
II, 5, Zagreb 1971.), za nastavno-
pokusni objekt Zalesina, za stacionarna
motrenja u NP objektu Šumarskog fakulteta
Lipovljani i dr.
Prof. B. Kirigin bio je aktivno uključen
i u nekim šumarskim istraživanjima, koja
je organizirao bivši Odsjek za ekologiju
i tipologiju šuma Instituta za šumarska
istraživanja Šumarskog fakulteta, odnosno
Šumarski institut Jastrebarsko. Sastavio
je klimatološke ekspertize za Opise regionalnih
i glavnih lokalnih ekološko-gospo


darskih tipova šuma u područjima nekoliko
Šumskih gospodarstava (Delnice,
Gospić, Senj, Ogulin, Slavonska Požega,
Vinkovci i Nova Gradiška). Proveo je analizu
kolebanja klimatskih prilika u odnosu
na pojave sušenja lipe i jele u šumama
Hrvatske. Prvi objekt naših zajedničkih
fitocenološko-mikroklimatoloških istraživanja
bio je okoliš Zavižana u sjevernom
Velebitu, rezultati kojih su bili i sadržaj
njegovoga posljednjeg referata (Karakteristike
minimalnih temperatura zraka u
slojevima uz tlo za neke biljne zajednice
u Modrić docu na planini Velebit«), kojeg
je priredio za VIII internacionalnu konferenciju
o karpatskoj meteorologiji.


Prof. B. Kirigin bio je aktivan i vrlo
cijenjen član mnogih komisija iz meteorološko-
klimatološke oblasti u našoj zemlji
i inozemstvu. Sudjelovao je na mnogim
domaćim i međunarodnim savjetovanjima
i kongresima. Bio je dugogodišnji vrlo
aktivni urednik časopisa »Vijesti Hidrometeorološkoga
zavoda SR Hrvatske«. Objavio
je preko 70 znanstvenih, stručnih
i stručno-popularnih radova u našim i
stranim publikacijama (v. D. Poje: Prof.
Božidar Kirigin, Vijesti RHMZ-a SRH,
br. 5, Zagreb 1977.). Mnoge od tih publikacija
su zanimljive i aktualne i za šumarske
stručnjake.


Naglo i prerano se ugasio život prof.
Božidara Kirigina, ispunjen požrtvovnim
radom u njegovoj voljenoj meteorološko-
klimatološkoj struci, kojoj je ostavio vrijedan
i trajan doprinos. No i našu ekološko-
vegetacijsku i tipološku oblast u
šumarstvu zadužio je svojom pomoću i
suradnjom u području primijenjene meteorologije
i klimatologije. Zato neka mu
bude odano dolično priznanje, zahvalnost
i trajan spomen među nama šumarima.


Prof. Dr S. Bertović
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 142     <-- 142 -->        PDF

NA KRAJU GODINE .. .


Na kraju ove godine Uredništvo Šumarskog lista upućuje svim PRETPLATNICIMA
I ČITATELJIMA iskrene želje za sretnu i uspješnu NOVU
GODINU!


Uz dobre želje zahvaljujemo i SVIM SURADNICIMA:


— autorima, koji svoje radove namjenjuju Šumarskom listu,

članovima redakcionih odbora te, posebno,

ing. IVI BASTJANČIĆU, dugogodišnjem prevodiocu i lektoru sažetaka
objavljenih na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku, kojemu
je daljni rad onemogućen zbog bolesti. ´*´
Također čestitke i RADNICIMA TISKARE »A. G. MATOŠ« u Samoboru,
za njihov zauzeti i uspješni rad na izdavanju Šumarskog lista!