DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Intenzivno gaženje i obrada tla praktično reduciraju sve razlike u infiltracijskoj
sposobnosti istraživanih tipova tala unatoč poznatim razlikama
u njihovim fizikalnim i drugim svojstvima.


Nema sumnje da utvrđene promjene-razlike u infiltracijskoj sposobnosti
tala imaju veliki praktični značaj. Smanjenje infiltracijske sposobnosti
tla za vodu povećava (pri istim ostalim stanišnim uslovima) intenzitet površinskog
oticanja vode i s tim u vezi povećava se i intenzitet erozije tla
vodom. Tako uvjetovan proces erozije tala potpomognut je na poljoprivrednim
površinama i drugim oborinskim režimom, ovdje izostaje zadržavanje
oborina u krošnjama stabala-intercepcija, produžavanje vremena doticanja
oborina na tlo i smanjenje energije kapi kiše.


U razmatranju dobivenih podataka i njihovoj interpretaciji treba imati
pred očima činjenicu da se ovi rezultati odnose na mjerenja provedena u
uvjetima vlažnosti tla koja je jednaka ili bliska poljskom vodnom kapacitetu.
U ovim uvjetima infiltracijska sposobnost relativno brzo poprima svoju
stalnu i minimalnu vrijednost. Razumljivo je stoga što su u ovom radu
utvrđene vrijednosti infiltracije općenito niže od vrijednosti koje su za iste
tipove tla u uslovima manje vlažnosti (bliska vlažnosti venjenja) dobili ĆIRIĆ
(1966) i BURLICA (1972).


b) Istraživanja strukture


Infiltracijska sposobnost tla za vodu ovisi o nizu njegovih osobina.
Prema ranijim istraživanjima istih tipova tala provedenih u šumama Bosne
(BURLICA, 1972) infiltracijska sposobnost je u korelacijskoj vezi s mehaničkim
sastavom tla, stabilnosti strukturnih agregata, količinom pora određene
veličine (zavisno od oblika agregata) i kontinuitetom ove kategorije
pora. U ovom se radu predspostavilo da se razlike u infiltracijskoj sposobnosti
tla mogu u krajnjem slučaju objasniti i promjenama strukturnog sastava
i stabilnosti agregata, kao posljedice različitog načina korištenja zemljišta.
Te su se predpostavke i obistinile. Utvrđeni su ovi odnosi:


U strukturnom sastavu očuvanog šumskog zemljišta su najmanje zastupljene
najsitnije frakcije agregata. S promjerom frakcije raste i njihovo
postotno učešće. Frakcija agregata većih od 10 mm, koji predstavljaju na
ovim tipovima tala »agregatne druže« (BURLICA, 1972) ima u rendzini očuvanog
šumskog zemljišta manje nego u drugim tipovima tala. Smanjenje
frakcije agregatnih druza konstatirano je i za poljoprivredna zemljišta. Nasuprot
tome utvrđeno je znatno postotno povećanje agregatnih druza na
intenzivnije gaženim površinama. Poljoprivredna zemljišta karakterizira povećavanje
sitnih agregatnih frakcija u svim istraživanim tipovima tala.


Dobiveni podaci za stabilnost strukturnih agregata prema klasifikaciji
DE LEENHEER-a i DE BOOTD (1959) pokazuju da se istraživani tipovi
tala i načini korištenja zemljišta nalaze u zanimljivom odnosu. Rendzina
pod očuvanom šumskom vegetacijom ima izvrsn u stabilnost strukturnih
agregata a na poljoprivrednom zemljištu slabu do nezadovoljavajuću
. Slični odnosi vrijede i za kambisol. Očuvano šumsko zemljište pokazuje
vrl o dobru , a poljoprivredno slab u stabilnost strukturnih
agregata. Za luvisole bili smo u prilici uporediti stabilnost strukturnih agre