DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 46     <-- 46 -->        PDF

LITERATURA


Baver, L., Gardner, V., Gardner, W. (1974): Soil Physics. J. Wiley, New
York.


Burlica , Č. (1971): Mjerenje infiltracije po Burgeru. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta. Beograd.
Burlica , Č. (1972): Vodni režim najvažnijih tipova šumskih zemljišta Bosne.


Dokt. dis. Sarajevo.
Ćirić , M. (1966): Zemljišta planinskog područja Igman-Bjelćišnica. Radovi šum.
Fak. i Inst. za šum. God. X. Knjiga 10. Sveska 1. Sarajevo.
Janeković , Gj. (1955): Plodnonst tla kao funkcionalni faktor u prostornom
planiranju. Čovjek i prostor br. 11/39.
Kiš, D., Bertović, S., Jurčić, V., Mart ino vic, J., Ricov, Š. (1972): Čovjek
i njegova okolina. Zagreb.
Kovda , V. A. (1974): Biosphere, Soils and Their Utilization. 10-th International
Congress of Soil Science. Moscow.


De Leenheer, L., De Boodt, M. (1959): Determination of aggregate stability
by the change in mean weight diameter Proceeding of International Simposium
on Soil´ Structure, Gent.


M a r t i n o v i ć, J. (1974): Podložnost erozije tala na području Plitvičkih jezera.
Plitvička jezera — čovjek i priroda.
Martinović , J. (1975): Tla sliva Kupe kao faktor ekološke ravnoteže. Dokumentacija
Urbanističkog instituta Hrvatske.


Res.ulović, H., Bisić-Hajr o Dženan a (1971): Određivanje stabilnosti
strukturnih agregata po metodi De Leenheera i De Boodta. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta.
Beograd.


Resulović, H.,- VI ah ini ć, M., Marušić , M. (1975): Neracionalno korištenje
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, (mansc).


S t r i t a r, A. (1975): Pedodloška karta i prostorno planiranje. Iskorištavanje osnovnih
pedoloških karata, Posebna izdanja ANUBIH, Knjiga XXVII, Odjel,
prir. i mat. nauka. Knjiga 6. Sarajevo.


Vučić , N. (1971): Strukturna analiza suhim prosijavanjem. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta.
Beograd.


Weber , Ern a (1964): Grundriss der Biologischen Statistik. Jena—Stuttgart.


Summary


ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON PHYSICAL PROPERTIES
OF THE SOILS IN NATIONAL PARK OF PLITVICE


The authors examinated the influence of man on physical properties of the
soils in National pafk of Plitvice. The experiments were carried out in preserved
forest soil under natural forest vegetation, in the soil chich has been intensively
trodden by visitors of National park, and in agricultural soils. Rendzinas on
dolomite, brown soils on limestone (cambiso´l) and ilimerized isoils on limestone
(luvisol) were investigated.


The results of the investigations show that the unfavourable influence of
man caused a decreased infiltration rate of the soil, changes in structural composition
and decreased agregate stability with the consequence of increased
superficial erosion of the land.


Ovaj rad je referat sa savjetoDr
ČEDOMIR BURLICA,
vanja »Uloga šume i šumske veŠumarski
fakultet,
getacije ü zaštiti čovjekove okoSarajevo,
Zagrebačka 20.
line u odnosu na Jadransko poDr
JAKOB MARTINOVIĆ,
dručje« održanog 4—6. III 1976. Šumarski institut,
u Zadru. Jastrebarsko